آپدیت کردن Slug

3 سال پیش
توسط بهرام آپدیت شد
محمود ( 654 تجربه )
3 سال پیش

با سلام. وقتی title آپدیت میشه slug همونطوری مثه قبل می مونه.
چطوری وقتی title را آپدیت می کنم slug هم آپدیت شود؟
مدل Article :

class Article extends Model
{
  protected $guarded = ['category_id'];

  use Sluggable;

  public function sluggable()
  {
    return [
      'slug' => [
        'source' => 'title'
      ]
    ];
  }

متد آپدیت :

  public function update(ArticleRequest $request, Article $article)
  {
    $file = $request->file('images');
    $inputs = $request->all();

    if($file){

      $inputs['images'] = $this->uploadImages($file);
    }
    else{
      $inputs['images'] = $article->images;
      $inputs['images']['thumb'] = $inputs['imagesThumb'];
    }
      unset($inputs['imagesThumb']);
      $article->update($inputs);
      $article->category()->sync($request->input('category_id'));
       return redirect(route('articles.index'));
  }
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محمود
بهرام
3 سال پیش

سلام
توی فایل تنظیماتش (sluggable.php) مقدار onUpdate رو true کنید.. بعد خودش بصورت خودکار آپدیت میکنه

بهرام ( 9858 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Laravel and Vuejs developer

سلام
توی فایل تنظیماتش (sluggable.php) مقدار onUpdate رو true کنید.. بعد خودش بصورت خودکار آپدیت میکنه

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید