ارایه های تو در تو فچ دیتا از دیتابیس

PHP -
1 هفته پیش
توسط alipoure آپدیت شد
alipoure ( 120 تجربه )
1 هفته پیش

سلام
من یه برنامه ای میخوام بنویسم یه جاییش مشکل خوردم به این صورته که یه ارایه نوشته میشه و از ارایه های تو در تو استفاده شده برای تبدیل به جیسان
داخل این ارایه یکی از ارایه هاش باید از دیتابیس خونده بشه و حتما باید یکی از اونا باشه برای این منظور نیازه اون ارایه تویی رو بزارم توی حلقه فو ایچ حالا اینجاشو چطور هند ل کنم که در ارایه تو درتو از یک حلقه استفاده کنم
کدهای زیر رو ببینید

$jayParsedAry = [
  "ads" => "true", 
  "update" => [
     [
       "version" => "5.10.0", 
       "title" => "This a", 
       "description" => "This ", 
       "size" => "mysize" 
     ] 
    ], 
  "freee" => [
        [
          "id" => 6, 
          "app" => "com.get.client" 
        ] 
       ], 
  "free" => [

  "id" => $id, 
  "file" => $fileid, 
  "city" => $cityname, 
  "country" => $country, 
  "image" => $Flagcountry, 
  "ip" => $ip, 
  "active" => $active, 
  "signal" => $signalserver 

  , 

          ] 
 ]; 

   echo json_encode($jayParsedAry);

نیازه که در این ارایه ارایه داخلی زیر از دیتابیس گرفته بشه و چندین دیتا چاپ بشه اگر حلقه را را مثل الان قبل از ارایه بگذارم و و ارایه را درون حلقه بگذارم همه مقادیر ارایه چندین بار چاپ میشه در حالی که من میخوام فقط ارایه زیر به تعداد اطلاعات دیتابیس چاپ بشه

  "free" => [

  "id" => $id, 
  "file" => $fileid, 
  "city" => $cityname, 
  "country" => $country, 
  "image" => $Flagcountry, 
  "ip" => $ip, 
  "active" => $active, 
  "signal" => $signalserver 

  , 

          ] 
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید