اررور emulator

2 سال پیش
توسط حسام موسوی آپدیت شد
Ali Hamrani ( 1208 تجربه )
2 سال پیش

زمان اجرای AVD
Gradle sync failed: Could not find gradle.jar (com.android.tools.build:gradle:3.1.3).
Searched in the following locations:
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/gradle/3.1.3/gradle-3.1.3.jar
Consult IDE log for more details (Help | Show Log) (5s 102ms)

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط Ali Hamrani
حسام موسوی
2 سال پیش

خوب مشخصا باید این ورژن از gradle رو نصب کنید

حسام موسوی ( 365686 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

خوب مشخصا باید این ورژن از gradle رو نصب کنید

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید