ارسال دیتا سمت کاربر معمولی

- 7 ماه پیش
توسط محمد آپدیت شد
محمد ( 2502 تجربه )
7 ماه پیش

سلام دوستان
من در سایتم قسمتی دارم به نام مقالات که در بخش ادمین کاربر ادمین میتونه اضاف کنه.
که در فولدر Controllers/Admin به نام ArticleController که این برای ادمین هست اما در بخش home باز ArticleController دارم که مقالات را در صفحه اصلی سایت نمایش میدم و هیمنطور برای نمایش محتوای مقاله کلیک شده.
اما نکته اینجاست من در منو آیتمی دارم به نام ارسال مقاله که برای همه کاربران که عضو نیستند بتونند مقاله ارسال کنند. اما مشکلی که دارم بعد از کلیک روی دکمه ارسال، redirect به صفحه ادمین نمایش لیست تمامی مقالات میشه. من نمیخام به صفحه ادمین بره. بعد ارسال بیاد صفحه اول سایت قرار بگیره. نمیدونم مشکل کجاست.

این کد منه

public function create()
{
$categories = Category::all()->pluck('name' , 'id');
return view('home.articles', compact('categories'));
}

public function store(ArticleRequest $request)
{

$imagesUrl = $this->uploadImages($request->file('images'));

$articles = new Article();
$articles->title = $request->title;
$articles->description = $request->description;
$articles->body = $request->body;    
$articles->slug = str_replace(' ', '-', $request->title);
$articles->images = $imagesUrl;
$articles->category_id = $request->category_id;
$articles->save();      

alert()->success('عملیات مورد نظر با موفقیت انجام شد','ارسال شد');
return redirect(route('home.articles'));

}

اینم روت که برای home دارم:

Route::get('/articles' , 'ArticleController@index');
Route::post('/article/send' , 'ArticleController@store')->name('articles.store');
Route::get('/articles/{martyrSlug}' , 'ArticleController@single');
Route::get('/articles/category/{category}' , 'CategoryController@index')->name('category.index');
Route::get('/articles/send' , 'ArticleController@sender');

@viva.mohammadi
@hesammousavi
@mortezasb87
@alirezasafdari

مرتضی صبیحی ( 7656 تجربه )
7 ماه پیش

سلام
اگه بخواین به صفحه اصلی سایت برین باید:

return redirect(route('/'));

بزنین

شما خودتون تو متد store گفتین به صفحه مقالات ریدایرکت بشه

developer ( 28366 تجربه )
7 ماه پیش

جایی که مقاله رو سیو میکنید وقتی کار تموم شد شرط بذارید اگه کاربر ادمین بود ریدایرکت بشه به پنل ادمین و اگر ادمین نبود ریدایرکت به صفحه اصلی

محمد ( 2502 تجربه )
7 ماه پیش

ممنون.منن میخام کاربر بدون اینکه لاگین کرده باشه. بتونه اطلاعات فرم را submit کنه مثل فرم انتقادات و پیشنهادات که نمیخام در سایت بدونم کاربرش کی بوده هرکسی بتونه بدون لاگین کردم ارسال کنه.

@alirezasafdari

@viva.mohammadi
@hesammousavi
@mortezasb87

محمد ( 2502 تجربه )
7 ماه پیش

من کارم نشد
کد من اینه در سمت جدول

Schema::create('persons', function (Blueprint $table) {
$table->increments('id');
$table->integer('user_id')->unsigned();
$table->integer('city_id')->unsigned()->nullable();        
$table->boolean('approved')->default(0);
$table->string('firstName')->nullable();
$table->string('lastName');
$table->string('slug');
$table->string('fatherName');
$table->string('idNumber');
$table->string('nationalCode');
$table->string('maritalStatus');
$table->text('address');
$table->text('images');
$table->string('universityPlace');
$table->string('grade');
$table->string('fieldOfStudy');
$table->string('yearOfEnter');
$table->string('idFolder');
$table->timestamps();

$table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
$table->foreign('city_id')->references('id')->on('cities')->onDelete('cascade');      
});

کنترلر

public function create()
{
$cities = City::all()->pluck('name', 'id');
return view('/', compact('cities'));
}

public function store(Request $request)
{
$imagesUrl = $this->uploadImages($request->file('images'));

$persons = new Person();
$persons->firstName = $request->firstName;
$persons->lastName = $request->lastName;
$persons->fatherName = $request->fatherName;
$persons->idNumber = $request->idNumber;
$persons->nationalCode = $request->nationalCode;
$persons->maritalStatus = $request->maritalStatus;
$persons->address = $request->address;
$persons->universityPlace = $request->universityPlace;
$persons->grade = $request->grade;
$persons->fieldOfStudy = $request->fieldOfStudy;
$persons->yearOfEnter = $request->yearOfEnter;
$persons->idFolder = $request->idFolder;
$persons->user_id = Auth()->user()->id;
$persons->slug = str_replace(' ', '-', $request->lastName);
$persons->images = $imagesUrl;
$persons->city_id = $request->city_id;
$persons->save();

return redirect(route('/'));

}

@alirezasafdari
@viva.mohammadi
@hesammousavi
@mortezasb87

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید