ارور لاراول

- 2 هفته پیش
توسط علی نظری آپدیت شد
1masoud ( 28665 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : php,laravel

@ali.bayat
من زمانی که این کد php artisan scout:import "App\User" رو اجرا میکنم این ارور رو میده

netwons@netwons-Lenovo-G50-70:~/PhpstormProjects/untitled1$ php artisan scout:import "App\User"
  BadMethodCallException : Call to undefined method App\User::makeAllSearchable()
 at /home/netwons/PhpstormProjects/untitled1/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Traits/ForwardsCalls.php:50
  46|   * @throws \BadMethodCallException
  47|   */
  48|   protected static function throwBadMethodCallException($method)
  49|   {
 > 50|     throw new BadMethodCallException(sprintf(
  51|       'Call to undefined method %s::%s()', static::class, $method
  52|     ));
  53|   }
  54| }
 Exception trace:
 1  Illuminate\Database\Eloquent\Model::throwBadMethodCallException("makeAllSearchable")  /home/netwons/PhpstormProjects/untitled1/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Traits/ForwardsCalls.php:36
 2  Illuminate\Database\Eloquent\Model::forwardCallTo(Object(Illuminate\Database\Eloquent\Builder), "makeAllSearchable", [])   /home/netwons/PhpstormProjects/untitled1/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Model.php:1610
 Please use the argument -v to see more details.
1masoud ( 28665 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : php,laravel

کسی چیزی نمیدونه

علی نظری ( 70 تجربه )
2 هفته پیش

سلام. میگه متد makeAllSearchable توی کلاس User وجود نداره

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید