ارور Argument 2 passed

- 3 هفته پیش
توسط حسام موسوی آپدیت شد
mohsen yari ( 100 تجربه )
3 هفته پیش

وفت بخیر
بعد از مدت ها اسکریپت سایت رو بالا آوردم اما متاسفانه با ارور زیر مواجه می شم ممنون میشم راهنمایی کنید

ErrorException in AdsController.php line 69:  
Argument 2 passed to AppHttpControllersAdsController::pick_campaign() must be an instance of AppWebsites, null given, called in /home/getad/dashboard.getad.ir/app/Http/Controllers/AdsController.php on line 256 and defined"  

خط 69

'protected function pick\_campaign(IlluminateHttpRequest $request, AppWebsites $website, $campaign\_tbl, $params = array( ))'

خط 265

' $eligible = $this->pick\_campaign($request, NULL, $campaign\_tbl, $p);'

ارور دوم

'QueryException in Connection.php line 631:  
SQLSTATE\[22001\]: String data, right truncated: 1406 Data too long for column 'details' at row 1 (SQL: insert into `transactions` (`user`, `type`, `amount`, `details`, `date`) values (1, click, 8, a:1:{s:5:"click";O:10:"AppClicks":22:{s:8:"\_table";s:6:"clicks";s:10:"timestamps";b:0;s:11:"\_fillable";a:9:{i:0;s:5:"token";i:1;s:8:"campaign";i:2;s:6:"banner";i:3;s:7:"website";i:4;s:2:"ip";i:5;s:4:"date";i:6;s:4:"fake";i:7;s:2:"os";i:8;s:7:"browser";}s:13:"\_connection";N;s:13:"\_primaryKey";s:2:"id";s:10:"\_perPage";i:15;s:12:"incrementing";b:1;s:13:"\_attributes";a:10:{s:5:"token";i:814927090;s:6:"banner";N;s:8:"campaign";s:2:"13";s:7:"website";s:2:"20";s:2:"ip";s:15:"109.125.175.129";s:4:"date";O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2019-06-02 15:12:32.000000";s:13:"timezone\_type";i:3;s:8:"timezone";s:11:"Asia/Tehran";}s:4:"fake";i:0;s:2:"os";s:7:"Windows";s:7:"browser";s:6:"Safari";s:2:"id";i:2464;}s:11:"\_original";a:10:{s:5:"token";i:814927090;s:6:"banner";N;s:8:"campaign";s:2:"13";s:7:"website";s:2:"20";s:2:"ip";s:15:"109.125.175.129";s:4:"date";r:25;s:4:"fake";i:0;s:2:"os";s:7:"Windows";s:7:"browser";s:6:"Safari";s:2:"id";i:2464;}s:12:"\_relations";a:0:{}s:9:"\_hidden";a:0:{}s:10:"\_visible";a:0:{}s:10:"\_appends";a:0:{}s:10:"_guarded";a:1:{i:0;s:1:"_";}s:8:"\_dates";a:0:{}s:13:"\_dateFormat";N;s:8:"\_casts";a:0:{}s:10:"\_touches";a:0:{}s:14:"\_observables";a:0:{}s:7:"\_with";a:0:{}s:13:"\_morphClass";N;s:6:"exists";b:1;}}, 2019-06-02 15:12:32))'

این جدول ها رو از دیتابیس نال کردم ..

حسام موسوی ( 138979 تجربه )
3 هفته پیش

ارورها کاملا مشخص هست در ارور اول میگه در متد pick_campaign مقداری باید از نوع شی AppWebsites باشه اما null پاس داده میشه که باید ببینید چیکار کردید .
در ارور دوم مقدار details بیشتر از حد اون فیلد هست ممکنه string باشه و شما بیشتر از 255 کاراکتر بخواید توش اطلاعات بریزید

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید