ارور Cant set headers after they are sent در nodejs

3 سال پیش توسط limbo مطرح شد
آفلاین
user-avatar
limbo ( 199 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

با سلام

من وقتی در کد زیر میخواهم response رو برگردونم ارور Can't set headers after they are sent. رو میده

کد:

  const Controller = require('./../Controller');
  const Project = require('./../../models/Project')

  class RegisterController extends Controller {

    store(req , res , next){

      req.checkBody('project_id','Project ID is invalid').isMongoId();
      req.checkBody('device_model','Device Model Can not be empty.').notEmpty();
      req.checkBody('android_ver','Android version is invalid.').matches("^(*|[۱-۹]+(.[۰-۹]+){۰,۳})$");
      req.checkBody('rooted').isBoolean();
      req.checkBody('device_token','Device Token Can not be empty.').notEmpty();
      req.checkBody('device_os','Device OS is invalid').isIn(['IOS','Andriod']);

      if(this.showValidationErrors(req, res)) {
        return;
      }

      Project.findById(req.body.project_id , (err , project)=>{
        if(err) throw err;

        if (!project) {
          return res.json({error: 'project_id invalid.'});
         } 
      });

      let token = this.makeid(۳۰);

      let newDevice = new this.model.Device({
        project_id : req.body.project_id,
        device_model : req.body.device_model,
        android_ver : req.body.android_ver,
        rooted : req.body.rooted,
        device_token : req.body.device_token,
        device_os : req.body.device_os,
        api_token : token
      }).save( (err) => {
        if(err) throw err ;
        return res.json({
          api_token : token,
          status : config.response.OK
        });
      });
    }

  }

  module.exports = new RegisterController();

متن ارور:

events.js:۱۸۳ 
 throw er; // Unhandled 'error' event 
 ^

Error: Can't set headers after they are sent. 
at validateHeader (_http_outgoing.js:۴۹۱:۱۱) 
at ServerResponse.setHeader (_http_outgoing.js:۴۹۸:۳) 
at ServerResponse.header (ode_modulesexpresslib esponse.js:۷۶۷:۱۰) 
at ServerResponse.send (ode_modulesexpresslib esponse.js:۱۷۰:۱۲) 
at ServerResponse.json (ode_modulesexpresslib esponse.js:۲۶۷:۱۵) 
at newDevice.model.Device.save (modulescontrollersapiRegisterController.js:۴۱:۲۴) 
at ode_modulesmongooselibmodel.js:۴۵۰۶:۱۶ 
at model.$__save.error (ode_modulesmongooselibmodel.js:۴۰۱:۷) 
at ode_moduleskareemindex.js:۳۱۵:۲۱ 
at next (ode_moduleskareemindex.js:۲۰۹:۲۷) 
at ode_moduleskareemindex.js:۱۸۲:۹ 
at process.nextTick (ode_moduleskareemindex.js:۴۵۲:۳۸) 
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:۱۳۲:۷) 
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:۱۸۱:۹)

ارور در وقتی کد زیر رو اضافه کردم وجود اومد:

>   if (!project) {
>   return res.json({error: 'project_id invalid.'});
>   } 
>   });

لطفا راهنمایی کنید
باتشکر

بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی
3 سال پیش

سلام به دلیل اینکه این رویه اجرای کد شما اشتباهه و اشتباهه !
شما مگه یادنگرفتی که داستان Async در جاوااسکریپت به چه معناست ؟
کد شما به این شکل باید باشه

const Controller = require('./../Controller');
const Project = require('./../../models/Project')

class RegisterController extends Controller {

  store(req , res , next){

    req.checkBody('project_id','Project ID is invalid').isMongoId();
    req.checkBody('device_model','Device Model Can not be empty.').notEmpty();
    req.checkBody('android_ver','Android version is invalid.').matches("^(\\*|[1-9]+(\\.[0-9]+){0,3})$");
    req.checkBody('rooted').isBoolean();
    req.checkBody('device_token','Device Token Can not be empty.').notEmpty();
    req.checkBody('device_os','Device OS is invalid').isIn(['IOS','Andriod']);

    if(this.showValidationErrors(req, res)) {
      return;
    }

    Project.findById(req.body.project_id , (err , project)=>{
      if(err) throw err;

      if (!project) {
        return res.json({error: 'project_id invalid.'});
       } 

      let token = this.makeid(30);

      let newDevice = new this.model.Device({
        project_id : req.body.project_id,
        device_model : req.body.device_model,
        android_ver : req.body.android_ver,
        rooted : req.body.rooted,
        device_token : req.body.device_token,
        device_os : req.body.device_os,
        api_token : token
      }).save( (err) => {
        if(err) throw err ;
        return res.json({
          api_token : token,
          status : config.response.OK
        });
      });
    });

  }

}
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 459435 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

1

سلام به دلیل اینکه این رویه اجرای کد شما اشتباهه و اشتباهه !
شما مگه یادنگرفتی که داستان Async در جاوااسکریپت به چه معناست ؟
کد شما به این شکل باید باشه

const Controller = require('./../Controller');
const Project = require('./../../models/Project')

class RegisterController extends Controller {

  store(req , res , next){

    req.checkBody('project_id','Project ID is invalid').isMongoId();
    req.checkBody('device_model','Device Model Can not be empty.').notEmpty();
    req.checkBody('android_ver','Android version is invalid.').matches("^(\\*|[1-9]+(\\.[0-9]+){0,3})$");
    req.checkBody('rooted').isBoolean();
    req.checkBody('device_token','Device Token Can not be empty.').notEmpty();
    req.checkBody('device_os','Device OS is invalid').isIn(['IOS','Andriod']);

    if(this.showValidationErrors(req, res)) {
      return;
    }

    Project.findById(req.body.project_id , (err , project)=>{
      if(err) throw err;

      if (!project) {
        return res.json({error: 'project_id invalid.'});
       } 

      let token = this.makeid(30);

      let newDevice = new this.model.Device({
        project_id : req.body.project_id,
        device_model : req.body.device_model,
        android_ver : req.body.android_ver,
        rooted : req.body.rooted,
        device_token : req.body.device_token,
        device_os : req.body.device_os,
        api_token : token
      }).save( (err) => {
        if(err) throw err ;
        return res.json({
          api_token : token,
          status : config.response.OK
        });
      });
    });

  }

}
آفلاین
user-avatar
limbo ( 199 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
ممنون حسام جان @hesammousavi

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.