ارور DecryptException The payload is invalid

- 1 سال پیش
توسط پوریا آپدیت شد
احمد ( 430 تجربه )
1 سال پیش

سلام دوستان من میخوام در پنل کاربری، کاربر بتواند رمز عبور خود را عوض کند در صورتی که پسورد قبلی را وارد کند و صحیح باشد این عمل صورت گیرد اما زمانیکه پسورد دیتابیس را از حالت انکریپت میخوام خارج کنم و با پسورد ورودی مقایسه کنم با این پیغام زیر روبرو می شوم :

(۱/۱) DecryptException
The payload is invalid.

کنترلر :

public function update(Request $request) 
{ 
$old_pass=$request->input('old_pass'); 
$id=auth()->user()->id; 
$user=User::where('id','=',$id)->first(); 
$pass=decrypt($user->password);

    if($old_pass != $pass)
    {
      dd('رمز اشتباه است');
    }
    else
    {
      $user->update([
        'password' => bcrypt($request->input('new_pass'))
      ]);

      dd('انجام شد');
    }

  }
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط احمد
پوریا
1 سال پیش

از این تابع استفاده کنید

Hash::check($request->input('new_pass'), $user->password
پوریا ( 367 تجربه )
1 سال پیش

از این تابع استفاده کنید

Hash::check($request->input('new_pass'), $user->password
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید