ارور Maximum execution time of 32 seconds exceeded

- 3 هفته پیش
توسط masoud آپدیت شد
masoud ( 6845 تجربه )
3 هفته پیش

چگونه این ارور رو رفع کنمFatal error: Maximum execution time of 32 seconds exceeded in

$i=1;
//while($i<1) {
      $f = "https://www.aparat.com/result/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1";

      $y=1;
      while($i==$y){
        if(!empty($f)){
          set_time_limit(32);
          $ch2 = curl_init();
          curl_setopt($ch2, CURLOPT_URL, $f);
          curl_setopt($ch2, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
          curl_setopt($ch2, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
          curl_setopt($ch2, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8');
          // curl_setopt($ch2, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
          // curl_setopt($ch2, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
          sleep(32);
          $url22 = curl_exec($ch2);
          curl_close($ch2);
          //echo $url22;

          preg_match_all("/<div style=\"display: t[\W\w]*?>[\W\w]*?<\/div>/im", $url22, $matches);
          if(!empty($matches)){

            $file=fopen("linkg.txt", 'w');
            fwrite($file,implode($matches[0]));
            fclose($file);

            $file2=file_get_contents("linkg.txt");
            preg_match_all("/https[\W\w]*?\"/im", $file2, $matchess);
            //echo implode($matchess[0])."\n";
             $file3=fopen("linkgg.txt", 'w');
            fwrite($file3,implode($matchess[0]));
            fclose($file3);
            $file100=fopen("l100.txt", 'a');
            fwrite($file100,implode($matchess[0])."\n");
            fclose($file100);
            $y=1;
            $f=file_get_contents("linkgg.txt");

          }else{
            echo "hh";
            $y=0;
          }
        }  
      }

‍‍‍

masoud ( 6845 تجربه )
3 هفته پیش

@code2code
میشه راهنمایی کنی

مهدی ( 18667 تجربه )
3 هفته پیش

یه چیزی واقعا بعضی وقتا متن ارور رو میذاری توی گوگل اولین نتیجه اکثرا stackoverflow.com هست همیشه هم به جواب میرسی
اینقدر هم واضح گفتن نیاز به هیچ زبان نداری
به نظرم اگه میخوای سریع تر به جواب برسی همیشه از stack استفاده کن
فک نکن بقیه بچه ها که میان جواب میدن همشون خودشون از مغزشون تراوش میکنه ۹۹ درصد میرن تو استک سرچ میکنن به خدا اگه با گوگل و استک رفیق شی هیچ منبع دیگه ای نیاز نداری
https://goo.gl/6MMrHk

masoud ( 6845 تجربه )
3 هفته پیش

@code2code
اقا مهدی دیدم به نتیجه نرسیدم

مهدی ( 18667 تجربه )
3 هفته پیش

همینو اضافه کن به اول کدت

ini_set('MAX_EXECUTION_TIME', '-1');
یا
set_time_limit(1500);

یا توی php.ini اینو اضافه کن

max_execution_time = 0
masoud ( 6845 تجربه )
3 هفته پیش

@code2code

اینارو امتحان کردم اما باز ارور میده

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید