استفاده از Populate Virtual

9 ماه پیش
توسط محمد صادق کریمی آپدیت شد
محمد صادق کریمی ( 11325 تجربه )
12 ماه پیش
تخصص : برنامه نویس

سلام
وقتی که برای ارتباط بین Collection ها از Virtual استفاده میشه چطوری باید id رو توی virtual ذخیره کرد؟؟؟؟

const UserSchema = new Schema({
name: {
first: String,
family: String
},
username: String,
admin: {type: Boolean, default: false},
email: {type: String, required: true, unique: true},
password: {type: String, required: true},
age: Number,
}, {timestamps: true, toJSON: {virtuals: true}});

UserSchema.virtual('products', {
ref: 'Product',
localField: '_id',
foreignField: 'user_id',
});
const ProductSchema = new Schema({
  user_id: {type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'User'},
  cat_id: {type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Category'},
  title: {type: String, required: true, unique:true},
  body: {type: String, required: true},
  price: {type: Number, required: true},
  imageUrl: {type: String, required: true},
}, {timestamps: true, toJSON: {virtuals: true}});

منظورم ذخیره شدن id محصولات در products هستش
ممنون میشم راهنمایی کنید من رو

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محمد صادق کریمی
محمد صادق کریمی
12 ماه پیش

ایرادم رفع شد نیاز به ذخیره کردن نداره....
خودش به صورت اتوماتیک میخونه id ها رو...

محمد صادق کریمی ( 11325 تجربه )
12 ماه پیش
تخصص : برنامه نویس

ایرادم رفع شد نیاز به ذخیره کردن نداره....
خودش به صورت اتوماتیک میخونه id ها رو...

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید