آفلاین
user-avatar

اضافه کردن use model داخل blade

2 سال پیش
توسط mahdi khanzadi آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
bardia ( 22836 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

من میخوام مدل خودمو توی blade صدا بزنم
مثلن به صورت زیر میخوام صدا بزنم خطا میده


@php
use App\node
@endphp
آفلاین
user-avatar
mahdi khanzadi ( 93017 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : کار آموز backend

میتونید مدل رو داخل view وارد کنید و از inject استفاده کنید.

@inject('model','App\User');
@php
dd($model::all());
@endphp

با توجه به مثال بالا میتونید اینکار رو انجام بدید

آفلاین
user-avatar
bardia ( 22836 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

@khanzadimahdi
من یه چنین دستوری توی blade دارم
اما خطای زیر رو میده
syntax error, unexpected 'use' (T_USE)


 @foreach ($hop_path0 as $record0)
            @php
            use \App\listinfo;
            use \App\connection_neo4j;
//your code....
@php 
@endforeach
آفلاین
user-avatar
mahdi khanzadi ( 93017 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : کار آموز backend

کلا استفاده از use برای معرفی namespace هست در اینجا استفاده ای نداره. یا باید new کنی یا inject کنی.

@foreach ($hop_path0 as $record0)
  @php
    $listinfo=new App\listinfo;
    $connection=new App\connection_neo4j;
  @php 
@endforeach

بهتره که از inject استفاده کنی تا کد تمیز تر بشه

@foreach ($hop_path0 as $record0)
  @inject('listinfo','App\listinfo')
  @inject('connection','App\connection_neo4j')
@endforeach

اگه مدل رو به view اظافه کنی برنامه از مدل MVC خارج میشه و به MVVM تبدیل میشه (گفتم در جریان باشی).

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید