اعمال یک middleware روی یک route group

- 9 ماه پیش
توسط مهدی آپدیت شد
mahdi mehrabi ( 4585 تجربه )
9 ماه پیش

سلام من یه Middleware دارم به اسم applicant که در آرایه ی $routeMiddleware در فایل kernel هم قرارش دادم من میخوام روی یک route group این middleware ام اعمال بشه اما اعمال ن میشه و باید دونه دونه به route های زیر شاخش middleware رو بدم این کده منه که سعی کردم به route group ام این middleware رو بدم تا به route های داخلش هم اعمال بشه

Route::middleware('auth')->middleware('applicant')->namespace('Applicant')->prefix('panel/applicant')->group(function () {
    $this::get('/disable-resome', 'ApplicantController@disableResome')->name('applicant.disable_resome');

    $this::patch('/update-profile-user', 'ApplicantController@userUpdate')->name('applicant.userUpdate');

    $this::patch('/update-profile-applicant', 'ApplicantController@update')->name('applicant.applicantUpdate');
});
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط mahdi mehrabi
مهدی
9 ماه پیش

چرا اینجوری وارد نمیکنی

middleware(['auth','applicant'])

در ضمن اگه کلی میخوای اعمال کنی توی routeserviceprovider وارد کن

مهدی ( 22862 تجربه )
9 ماه پیش

چرا اینجوری وارد نمیکنی

middleware(['auth','applicant'])

در ضمن اگه کلی میخوای اعمال کنی توی routeserviceprovider وارد کن

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید