ایجاد چندین کوکی

2 هفته پیش
توسط علی بیات آپدیت شد
آرمین امیری نسب ( 8870 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : توسعه دهنده فرانت اند

چطور میتونم چندین کوکی در یک صفحه ایجاد کنم؟!

Bardia ( 800 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : Back end
return $response
  ->withCookie(cookie()->forever('region', $region))
  ->withCookie(cookie()->forever('somethingElse', $somethingElse));
آرمین امیری نسب ( 8870 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : توسعه دهنده فرانت اند

این برای جاوا اسکریپته؟😕

علی بیات ( 297017 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : توسعه دهنده ارشد وب

از طریق شئ document و متد cookie

document.cookie = "username=John Doe"; 

همچنین میتونی ۲ تا تابع بسازی برای این کار:

function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
 var d = new Date();
 d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000));
 var expires = "expires="+d.toUTCString();
 document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/";
}

function getCookie(cname) {
 var name = cname + "=";
 var ca = document.cookie.split(';');
 for(var i = 0; i < ca.length; i++) {
  var c = ca[i];
  while (c.charAt(0) == ' ') {
   c = c.substring(1);
  }
  if (c.indexOf(name) == 0) {
   return c.substring(name.length, c.length);
  }
 }
 return "";
}

setCookie نام و مقدار و تایخ انقضا رو میگیره و ذخیرش میکنه.
getCookie نام کوکی رو میگیره و مقدار رو بر میگردونه

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید