برگرداندن value خارج از حلقه foreach

- 2 هفته پیش
توسط mahdi2k آپدیت شد
mahdi2k ( 5760 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس وب php-laravel تازه کار

سلام من وقتی dump داخل foreach از petrol میگیرم تمام اطلاعات که میخوام رو بهم میده ولی خارج حلقه فقط اولی رو برمیگردونه از متغیر لوکال هم استفاده میکنم ولی بازم کامل بر نمیگردونه


 $fuelCar = car::with('fuelCars')->where('user_id', $this->userId)->get();
    $month = fuelCar::month();

    $y = Jalalian::forge('today')->format('%y');//98
    $t = jdate('today')->format('t');
    $benzin = car::with('fuelCars')->where('user_id', Auth::user()->id)->get();
    $petrol = array();
    foreach ($benzin as $item) {
      for ($i = 1; $i <= $t; $i++) {
        if ($i < 10) {
          $date = $y . ' ' . '0' . $i;
        } else {
          $date = $y . ' ' . $i;
        }

        $petrol[$i] = 0;
        if ($date == $item->fuelCars->date) {
          $petrol[$i] = $item->fuelCars->currentPetrol;

        }

      }

    }
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط mahdi2k
mahdi2k
2 هفته پیش

حل شد
داخل Foreach

 $item['petrols'] =$petrol 

اضافه کردم درست شد ولی کد بدی شده اگر پکیج نمودار خوب سراغ دارین به منم بگین مرسی

Mohammad Masoudi ( 1690 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : Developer

@mahdifalahati75
این رو امتحان کن

$fuelCar = car::with('fuelCars')->where('user_id', $this->userId)->get();
    $month = fuelCar::month();

    $y = Jalalian::forge('today')->format('%y');//98
    $t = jdate('today')->format('t');
    $benzin = car::with('fuelCars')->where('user_id', Auth::user()->id)->get();
    $petrol = array();
    foreach ($benzin as $key => $item) {
      for ($i = 1; $i <= $t; $i++) {
        if ($i < 10) {
          $date = $y . ' ' . '0' . $i;
        } else {
          $date = $y . ' ' . $i;
        }

        $petrol[$key] = 0;
        if ($date == $item->fuelCars->date) {
          $petrol[$key] = $item->fuelCars->currentPetrol;

        }

      }

    }
mahdi2k ( 5760 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس وب php-laravel تازه کار

حل شد
داخل Foreach

 $item['petrols'] =$petrol 

اضافه کردم درست شد ولی کد بدی شده اگر پکیج نمودار خوب سراغ دارین به منم بگین مرسی

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید