حل مشکل خطای Undefined variable

3 سال پیش توسط پایان جهان آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 125935 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

درود دوستان..
این مشکل برام حل کنید دهنم صاف شد...

Route::resource('/forum','ForumController');
public function index()
  {
    $forum = Forum::all();
    return view('forum.index')->withForum($forum);
  }
@foreach($forum as $forum)
<article class="well well-sm">
  <div class="row">
    <section class="col-md-۷ title">
      <a href="#">{{ $forum->title }}</a>
    </section>
    <section class="col-md-۵ bio">
      <span class="label label-primary">پاسخ : ۱۰</span>
      <span class="label label-info">تشکر : ۱۰۰</span>
      <span class="label label-success">RaymondDragon</span>
    </section>
  </div>
</article>
@endforeach 
 ErrorException (E_ERROR)
Undefined variable: forum (View: /opt/lampp/htdocs/forum/resources/views/forum/includes/post-list.blade.php) (View: /opt/lampp/htdocs/forum/resources/views/forum/includes/post-list.blade.php)
<?php $__currentLoopData = $forums; $__env->addLoop($__currentLoopData); foreach($__currentLoopData as $forum): $__env->incrementLoopIndices(); $loop = $__env->getLastLoop(); ?>
<article class="well well-sm">
  <div class="row">
    <section class="col-md-۷ title">
      <a href="#"><?php echo e($forum->title); ?></a>
    </section>
    <section class="col-md-۵ bio">
      <span class="label label-primary">پاسخ : ۱۰</span>
      <span class="label label-info">تشکر : ۱۰۰</span>
      <span class="label label-success">RaymondDragon</span>
    </section>
  </div>
</article>
<?php endforeach; $__env->popLoop(); $loop = $__env->getLastLoop(); ?>
آفلاین
user-avatar
سیدعلی موسوی ( 120418 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : سی شارپ و پی اچ پی

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

خطا نبودن متغییره

از compact در ارسال مقادیر به ویو استفاده کن ببین حل میشه

آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 125935 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@juza۶۶
از کامپک استفاده کردم کار نکرد

public function index()
  {
    $forum = Forum::all();
    return view('forum.index',compact('forum'));
  }
آفلاین
user-avatar
سیدعلی موسوی ( 120418 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : سی شارپ و پی اچ پی

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

یه s بنداز اخر متغییرت با مدل تفاوتش بده

آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 125935 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@juza۶۶
انجام دادم کار نمی کنه...

آفلاین
user-avatar
سیدعلی موسوی ( 120418 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : سی شارپ و پی اچ پی

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

با dd یا var_dumpچک کن ببین متغییرت پرمیشه ؟ چی برمیگردونه؟ کالکشن یا ارایه؟؟

آفلاین
user-avatar
علیرضا بهمئی ( 16631 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

تو تابع index بنویس forums$ (با s)
تو view توی foreach بنویس forums as $forum$

آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 125935 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

درست نشد..انگار باید پروژه از نو بنویسم

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 432567 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

کدتون رو اینطوری بنویسید مشکلتون حل میشه

// Controller
public function index()
{
  $forums = Forum::all();
  return view('forum.index' , compact('forums'));
}

// View
@foreach($forums as $forum)
  <article class="well well-sm">
    <div class="row">
      <section class="col-md-7 title">
        <a href="#">{{ $forum->title }}</a>
      </section>
      <section class="col-md-5 bio">
        <span class="label label-primary">پاسخ : 10</span>
        <span class="label label-info">تشکر : 100</span>
        <span class="label label-success">RaymondDragon</span>
      </section>
    </div>
  </article>
@endforeach
آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 125935 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@حسام موسوی
درود...متغییر رو نمی شناسه همین خطای بالا میده...

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.