آفلاین
user-avatar

خروجی pdf

7 روز پیش
توسط محمود خسروی آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
محمود خسروی ( 16982 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

من پکیج https://github.com/niklasravnsborg/laravel-pdf را نصب کردم و میخواهم خروجی بگیرم اما نتیجه زیر شد.

خروجی

در حالیکه خروج PDF به شکل زیر است.

پی دی اف

PDFController

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use PDF;

class PDFController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return view('Home.pdf');
  }

  public function download()
  {
    $pdf = PDF::loadView('Home.pdf');
    return $pdf->stream('document.pdf');
  }
}

pdf.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>رزومه</title>
  <link href="{{ asset('themes/css/pdf.css') }}" rel="stylesheet" />
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('themes/fontawesome/css/all.min.css') }}">
</head>
<body>
<div class="buttons">
  <a class="btn-success" href="{{ route('download') }}">دریافت رزومه</a>
</div>
<div id="wrapper">
  <div class="resume">
    <div class="left">
      <div class="img_holder">
        @if (auth()->user()->image)
          <img src="{{ asset('storage/'. auth()->user()->image) }}">
        @else
          <img src="{{ asset('images/avatar.png') }}">
        @endif
      </div>
      <div class="contact_wrap pb">
        <div class="title">
          تماس
        </div>
        <div class="contact">
          <ul>
            @if (auth()->user()->mobile)
              <li>
                <div class="li_wrap">
                  <div class="icon"><i class="fas fa-mobile-alt" aria-hidden="true"></i></div>
                  <div class="text">{{ auth()->user()->mobile }}</div>
                </div>
              </li>
            @endif
            @if (auth()->user()->telephone)
              <li>
                <div class="li_wrap">
                  <div class="icon"><i class="fas fa-phone" aria-hidden="true"></i></div>
                  <div class="text">{{ auth()->user()->telephone }}</div>
                </div>
              </li>
            @endif
            <li>
              <div class="li_wrap">
                <div class="icon"><i class="fas fa-envelope" aria-hidden="true"></i></div>
                <div class="text">{{ auth()->user()->email }}</div>
              </div>
            </li>
            @if (auth()->user()->website)
              <li>
                <div class="li_wrap">
                  <div class="icon"><i class="fab fa-weebly" aria-hidden="true"></i></div>
                  <div class="text">{{ auth()->user()->website }}</div>
                </div>
              </li>
            @endif
            @if (auth()->user()->address)
              <li>
                <div class="li_wrap">
                  <div class="icon"><i class="fas fa-map-signs" aria-hidden="true"></i></div>
                  <div class="text">{{ auth()->user()->address }}</div>
                </div>
              </li>
            @endif
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>

pdf.css

body {
  background: linear-gradient(to left, #3525af, #9153c9);
  font-family: 'IRANSans', sans-serif;
}

بعد اینکه فونت ها را نمیتونه بخونه فونت ایران سنس را گزاشتم در پوشه resources/fonts بعد در فایل pdf.php دستورات زیر را توش قرار دادم.

<?php

return [
  'font_path' => base_path('resources/fonts/'),
  'font_data' => [
    'IRANSans' => [
      'R' => 'IRANSans-web.ttf',
      'B' => 'IRANSans-Bold-web.ttf',
      'useOTL' => 0xFF,
      'useKashida' => 75,
    ]
  ]
];
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 396409 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

درود بر شما
استایل‌های که در pdf هست با استایل‌های وب متفاوته تقریبا و باید کدتون رو با pdf به شکلی هماهنگ کنید

آفلاین
user-avatar
محمود خسروی ( 16982 تجربه )
7 روز پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

ممنون از پاسخت

@hesammousavi

آقای موسوی چرا این پکیج بعضی از استایل های css رو نمیشناسه مثل position و display من میخوام تصویر خودم را border-radius قرار بدم که اصلا اتفاقی نمی افته. من قالب pdf را از اول نوشتم با همین html و css ساده.

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید