خطای Android license status unknown در نصب فلاتر

- 8 ماه پیش
توسط حسام موسوی آپدیت شد
الیاس بشکنی ( 22125 تجربه )
8 ماه پیش
تخصص : برنامه نویس موبایل

@hesammousavi
سلام
دستور flutter doctor رو میزنم ولی ارور میده

Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[√] Flutter (Channel stable, v1.2.1, on Microsoft Windows [Version 10.0.17763.316], locale fa-IR)
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 28.0.3)
    X Android license status unknown.
[√] Android Studio (version 3.3)
[√] VS Code (version 1.31.1)
[!] Connected device
    ! No devices available

! Doctor found issues in 2 categories.

دستور flutter doctor --android-licenses رو میزنم اینو میگه:

A newer version of the Android SDK is required. To update, run:
F:\sdk\tools\bin\sdkmanager --update

دستور sdkmanager --update رو هم میزنم ارور میده :

Warning: Observed package id 'build-tools;26.0.0-rc2' in inconsistent location 'F:\sdk\build-tools\26.0.0-preview' (Expected 'F:\sdk\build-tools\26.0.0-rc2')
Warning: Observed package id 'build-tools;28.0.2' in inconsistent location 'F:\sdk\build-tools\android-9' (Expected 'F:\sdk\build-tools\28.0.2')
Warning: Observed package id 'build-tools;26.0.0-rc2' in inconsistent location 'F:\sdk\build-tools\26.0.0-preview' (Expected 'F:\sdk\build-tools\26.0.0-rc2')
Warning: Observed package id 'build-tools;28.0.2' in inconsistent location 'F:\sdk\build-tools\android-9' (Expected 'F:\sdk\build-tools\28.0.2')
Warning: java.io.FileNotFoundException: https://dl.google.com/android/repository/repository2-1.xml
Warning: File C:\Users\Elyas\.android\repositories.cfg could not be loaded.
Warning: Failed to download any source lists!
done
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط الیاس بشکنی
حسام موسوی
8 ماه پیش

سلام
این ارور براتون مشکلی بوجود نمیاره
ndroid license status unknown
و میتونید پیش برید و اجرا کنید برنامه اتون رو

حسام موسوی ( 204334 تجربه )
8 ماه پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

سلام
این ارور براتون مشکلی بوجود نمیاره
ndroid license status unknown
و میتونید پیش برید و اجرا کنید برنامه اتون رو

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید