خطای Array to string conversion هنگام ذخیره محتوای جدید

- 7 روز پیش
توسط hamed sarkhosh آپدیت شد
captan ( 1176 تجربه )
2 سال پیش

با سلام و عرض ادب
تابع زیر قراره اطلاعات فرم رو ذخیره کنه ولی با خطای Array to string conversion مواجه میشم .

  public function store(ArticleRequest $request)
  {
    $imagesUrl = $this->uploadImages($request->file('images'));
    auth()->user()->articles()->create(array_merge($request->all() , [ 'images' => $imagesUrl]));
    return redirect(route('articles.index'));
  }

تابعی که با استفاده از اون اطلاعات تصویر رو ذخیره میکنم هم به شرح زیر است :
اطلاعات مورد استفاده تصویر (اندازه ها و آدرس ها) به صورت آرایه بر گردونده میشه .. اونو چطور ذخیره کنم که خطای مورد نظر رو نداشته باشم ؟

protected function uploadImages($files)
  {
    $year = Carbon::now()->year;
    $month = Carbon::now()->month;
    $path = "/upload/images/{$year}/{$month}/";
    $fileName = $files->getClientOriginalName();

    $file = $files->move(public_path($path),$fileName);
    $sizes = ['300','600','900'];
    $url['images'] = $this->resize($sizes,$file,$path,$fileName);
    $url['thumb'] = $url['images'][$sizes[0]];
    return $url;
  }

  private function resize($sizes,$file,$path,$fileName)
  {
    $images['org'] = $path.$fileName;
    foreach ($sizes as $size){
      $images[$size] = $path."{$size}_".$fileName ;

      Image::make($file->getRealPath())->resize($size,null,function ($constraint) {
        $constraint->aspectRatio();
      })->save(public_path($images[$size]));
    }
    return $images;
  }

طبق آموزش دوره فروشگاهی لاراول موجود در سایت جلو رفتم که البته در خود اموزش خطا نداشت .
ممنون

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط captan
captan
2 سال پیش

حل شد ؛ در لاراول راه حلش اینه :
داخل مودل مورد نظر بایستی تعریف بشه که اون فیلد از نوع ارایه می باشد .

protected $casts = ['images' => 'array'];
captan ( 1176 تجربه )
2 سال پیش

حل شد ؛ در لاراول راه حلش اینه :
داخل مودل مورد نظر بایستی تعریف بشه که اون فیلد از نوع ارایه می باشد .

protected $casts = ['images' => 'array'];
vahid ( 210 تجربه )
7 روز پیش

captan@ - الان منم همین مشکل رو دارم ولی الان از راهنماییتون چیزی متوجه نشدم. اون casts کجای پروژه است توی کد ها که نیست:(

hamed sarkhosh ( 11350 تجربه )
7 روز پیش

@vahidyaghma1371
$cast هارو باید در model مربوطه اعمال کنید.
یعنی مثلا در مدل article به لاراول می فهمونید که این ستون از جدول من می تونه یک array رو ذخیره کنه

vahid ( 210 تجربه )
7 روز پیش

@ham.sarkhosh
الان من پروژم یک چیز دیگست و از سورس شما استفاده نمیکنم . و در پروژم cast ندارم . این cast که میگین یک اسم خاصه یا هر اسمی میتونه باشه؟
نگاه کنین این کد منه

public function store(Request $request)
  {
    $this->validate(request(),[
      'title' => 'required|max:250',
      'type' => 'required',
      'description' => 'required',
      'image' => 'required|mimes:jpeg,png,bmp',
      'path' => 'required|mimes:txt,doc,pdf',
      'category_id' => 'required',
      'price' => 'required',
    ]);

    $file = $request->file('image');
    if ($request->hasFile('image'))
    {
      $imageUrl = $this->uploadImage($file);
    }

    $file1 = $request->file('path');
    if ($request->hasFile('path'))
    {
      $sourceUrl = $this->uploadSource($file1);
    }

    $book = Book::create(array_merge($request->all(),['image' => $imageUrl],['path' => $sourceUrl]));
    $book->categories()->sync(request('category_id'));
    return redirect('admin/book/create');
  }

مشکل این کجاست؟

اینا هم دو تا متد مورد نظر

private function uploadImage($file)
  {
    $imagePath = "\upload\images";
    $filename = time().'.'. $file->getClientOriginalName();
    $file = $file->move(public_path($imagePath),$filename);
    return $filename;
  }

  private function uploadSource($file1)
  {

    $sourcePath = "\upload\sources";
    $filename1 = time().'.'.$file1->getClientOriginalName();
    $file1 = $file1->move(public_path($sourcePath),$filename1);
    return $filename1;
  }
vahid ( 210 تجربه )
7 روز پیش

من توی مدلم این کد رو اضاف کردم ولی بازم مشکل همونه
protected $casts = [
'images' => 'array',
'path' => 'array'
];

hamed sarkhosh ( 11350 تجربه )
7 روز پیش

@vahidyaghma1371
میشه متن ارروتون رو هم بگذارید تا بشه فهمید مشکل از کجاست؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید