خطای Error retrieving device properties for در فلاتر

- 2 هفته پیش
توسط میلاد جعفری آپدیت شد
میلاد جعفری ( 1843 تجربه )
2 هفته پیش

سلام دوستان وقتتون بخیر

من حدود چند روزه که به این مشکل خوردم که با هر راه حل موجود در اینترنت حل نشد

این خطا هنگان بیلد شدن و flutter doctor گرفتن رخ میده که دلیلش رو متوجه نشدم

لطفا اگر که راه حل رو میدونید راهنمایی کنید که خیلی خیلی ممنون میشم

متن خطا هم به این شکل هست:

Error retrieving device properties for ro.product.cpu.abi:

Launching libmain.dart on Android SDK built for x۸۶ in debug mode...
Initializing gradle...
Resolving dependencies...
--------- beginning of main
۰۶-۰۹ ۲۲:۲۱:۳۸.۸۴۵ I/MicroDetectionWorker( ۴۶۸۵): #onError(false)
Unhandled exception:
Exit code -۱۰۷۳۷۴۰۹۴۰ from: C:/Users/Miladimos/AppData/Local/Android/Sdkplatform-toolsadb.exe -s emulator-۵۵۵۴ shell -x logcat -v time -t ۱

۰ _runWithLoggingSync (package:flutter_tools/src/base/process.dart:۳۶۰:۷)

۱ runCheckedSync (package:flutter_tools/src/base/process.dart:۲۸۹:۱۰)

۲ AndroidDevice.lastLogcatTimestamp (package:flutter_tools/src/android/android_device.dart:۵۱۳:۲۷)

۳ _AdbLogReader._start (package:flutter_tools/src/android/android_device.dart:۶۸۸:۴۱)

۴ _runGuarded (dart:async/stream_controller.dart:۸۰۵:۲۴)

۵ _BroadcastStreamController._subscribe (dart:async/broadcast_stream_controller.dart:۲۱۳:۷)

۶ _ControllerStream._createSubscription (dart:async/stream_controller.dart:۸۱۸:۱۹)

۷ _StreamImpl.listen (dart:async/stream_impl.dart:۴۷۲:۹)

۸ FlutterDevice.startEchoingDeviceLog (package:flutter_tools/src/resident_runner.dart:۳۱۸:۷۱)

۹ FlutterDevice.runHot (package:flutter_tools/src/resident_runner.dart:۳۶۱:۵)

<asynchronous suspension>

۱۰ HotRunner.run (package:flutter_tools/src/run_hot.dart:۲۵۳:۳۹)

<asynchronous suspension>

۱۱ AppDomain.startApp.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/commands/daemon.dart:۳۸۹:۲۳)

۱۲ AppDomain.launch.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/commands/daemon.dart:۴۴۹:۲۶)

<asynchronous suspension>

۱۳ AppContext.run.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/base/context.dart:۱۴۲:۲۹)

<asynchronous suspension>

۱۴ _rootRun (dart:async/zone.dart:۱۱۲۴:۱۳)

۱۵ _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:۱۰۲۱:۱۹)

۱۶ _runZoned (dart:async/zone.dart:۱۵۱۶:۱۰)

۱۷ runZoned (dart:async/zone.dart:۱۴۶۳:۱۲)

۱۸ AppContext.run (package:flutter_tools/src/base/context.dart:۱۴۱:۱۸)

<asynchronous suspension>

۱۹ AppInstance._runInZone (package:flutter_tools/src/commands/daemon.dart:۸۱۹:۲۰)

۲۰ AppDomain.launch (package:flutter_tools/src/commands/daemon.dart:۴۴۷:۱۵)

<asynchronous suspension>

۲۱ AppDomain.startApp (package:flutter_tools/src/commands/daemon.dart:۳۸۳:۱۲)

<asynchronous suspension>

۲۲ RunCommand.runCommand (package:flutter_tools/src/commands/run.dart:۳۰۱:۳۸)

<asynchronous suspension>

۲۳ FlutterCommand.verifyThenRunCommand (package:flutter_tools/src/runner/flutter_command.dart:۵۵۹:۱۸)

۲۴ _asyncThenWrapperHelper.<anonymous closure> (dart:async-patch/async_patch.dart:۷۷:۶۴)

۲۵ _rootRunUnary (dart:async/zone.dart:۱۱۳۲:۳۸)

۲۶ _CustomZone.runUnary (dart:async/zone.dart:۱۰۲۹:۱۹)

۲۷ _FutureListener.handleValue (dart:async/future_impl.dart:۱۲۶:۱۸)

۲۸ Future._propagateToListeners.handleValueCallback (dart:async/future_impl.dart:۶۳۹:۴۵)

۲۹ Future._propagateToListeners (dart:async/future_impl.dart:۶۶۸:۳۲)

۳۰ Future._complete (dart:async/future_impl.dart:۴۷۳:۷)

۳۱ _SyncCompleter.complete (dart:async/future_impl.dart:۵۱:۱۲)

۳۲ _AsyncAwaitCompleter.complete (dart:async-patch/async_patch.dart:۲۸:۱۸)

۳۳ _completeOnAsyncReturn (dart:async-patch/async_patch.dart:۲۹۴:۱۳)

۳۴ RunCommand.usageValues (package:flutter_tools/src/commands/run.dart)

۳۵ _asyncThenWrapperHelper.<anonymous closure> (dart:async-patch/async_patch.dart:۷۷:۶۴)

۳۶ _rootRunUnary (dart:async/zone.dart:۱۱۳۲:۳۸)

۳۷ _CustomZone.runUnary (dart:async/zone.dart:۱۰۲۹:۱۹)

۳۸ _FutureListener.handleValue (dart:async/future_impl.dart:۱۲۶:۱۸)

۳۹ Future._propagateToListeners.handleValueCallback (dart:async/future_impl.dart:۶۳۹:۴۵)

۴۰ Future._propagateToListeners (dart:async/future_impl.dart:۶۶۸:۳۲)

۴۱ Future._complete (dart:async/future_impl.dart:۴۷۳:۷)

۴۲ _SyncCompleter.complete (dart:async/future_impl.dart:۵۱:۱۲)

۴۳ _AsyncAwaitCompleter.complete.<anonymous closure> (dart:async-patch/async_patch.dart:۳۳:۲۰)

۴۴ _rootRun (dart:async/zone.dart:۱۱۲۴:۱۳)

۴۵ _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:۱۰۲۱:۱۹)

۴۶ _CustomZone.bindCallback.<anonymous closure> (dart:async/zone.dart:۹۴۷:۲۳)

۴۷ _microtaskLoop (dart:async/schedule_microtask.dart:۴۱:۲۱)

۴۸ _startMicrotaskLoop (dart:async/schedule_microtask.dart:۵۰:۵)

۴۹ _runPendingImmediateCallback (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:۱۱۵:۱۳)

۵۰ _RawReceivePortImpl._handleMessage (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:۱۷۲:۵)

متن flutter doctor:

λ flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[√] Flutter (Channel stable, v1.5.4-hotfix.2, on Microsoft Windows [Version 10.0.17134.799], locale
en-US)

Checking Android licenses is taking an unexpectedly long time...|Error retrieving device properties for ro.product.cpu.abi:

[√] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 29.0.0)
[√] Android Studio (version 3.4)
[√] Connected device (1 available)

• No issues found!

علیرضا معمارزاده ( 12289 تجربه )
2 هفته پیش

سلام
@milad.jafari6210
لینک پایین رو دنبال کنید من تو استک اور فلو یه سرچی براتون زدم امیدوارم مفید واقع بشه
https://stackoverflow.com/questions/54320270/flutter-error-retrieving-device-properties-for-ro-product-cpu-abi

میلاد جعفری ( 1843 تجربه )
2 هفته پیش

سلام ممنون بابت وقتی که گزاشتید خودم هم چند روزی درگیر سرچ در یوتیوب و استک اور فلو بودم ولی نتیجه نگرفتم

ممنون

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید