خطای General error Field parent id

6 ماه پیش توسط محمدرضا زاده کاظم آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 128285 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

درود دوستان...
یه سیستم نظر دهی لاراول ایجاد کردم و دیتابیس و مدل ها و هم چون کنترلرها ایجاد کردم و در آخر این خطا رو به رو شدم...
توی سایت های خارجی این خطا جستجو کردم چیزی دستگیرم نشد.
خطای زیر:

Illuminate \ Database \ QueryException (HY۰۰۰)
SQLSTATE[HY۰۰۰]: General error: ۱۳۶۴ Field 'parent_id' doesn't have a default value (SQL: insert into `comments` (`body`, `user_id`, `commenttable_id`, `commenttable_type`) values (تست, ۱, ۱, App\Discuss))

CommemtContorller :

class CommentController extends Controller
{
  public function store(Request $request)
  {
    $comment = new Comment;
    $comment -> body = $request -> get('comment_body');
    $comment -> user() -> associate($request->user());
    $discuss = Discuss::find($request->get('discuss_id'));
    $discuss -> comments() -> save($comment);

    return back();
  }
}

create_comments_table :

public function up()
  {
    Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->integer('user_id')->unsigned();
      $table->integer('parent_id')->unsigned();
      $table->text('body');
      $table->integer('commenttable_id')->unsigned();
      $table->string('commenttable_type');

    });
  }

Model Comment :

class Comment extends Model
{
  public function user()
  {
    return $this->belongsTo(User::class);
  }

  public $timestamps = false;
}

Model Discuss :

class Discuss extends Model
{
  public function tags()
  {
    return $this->belongsToMany('App\Tag');
  }

  public function user()
  {
    return $this->belongsTo(User::class);
  }

  public function comments()
  {
    return $this->morphMany(Comment::class, 'commenttable')->whereNull('parent_id');
  }

  public $timestamps = false;
}

نمایش نظرات :

      <div class="card">
        <div class="card-header">پاسخ دادن به سوال</div>
        <div class="card-body">
          @foreach ($discuss -> comments as $comment)
          <div class="media">
            <img class="mr-۳" src="{{ asset('img/۱.png') }}">
            <div class="media-body">
              <h۶ class="mt-۰">{{ $comment -> user -> name }}</h۶>
              <p>{{ $comment -> body }}</p>
            </div>
          </div>
          @endforeach
          {!! Form::open(array('route'=>'comment.add')) !!}
          @csrf
          @method('post')
          <div class="form-group">
            {!! Form::label('commets','متن نظر') !!}
            {!! Form::textarea('commets', null, ['class' => 'form-control', 'name' => 'comment_body']) !!}
            <input type="hidden" name="discuss_id" value="{{ $discuss->id }}" />
          </div>
          {!! Form::button('ثبت نظر',['type'=>'submit','class'=>'btn btn-primary', 'style' => 'margin-top:۱۰px;']) !!}
          {!! Form::close() !!}
        </div>
      </div>
بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
پایان جهان
3 سال پیش

مشکل حل شد...
خطای ناشی از nullable نبودن parent_id هستش...

$table->integer('parent_id')->unsigned()->nullable();
آفلاین
user-avatar
پایان جهان ( 128285 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : جوجه برنامه نویس وردپرس و لاراول

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

مشکل حل شد...
خطای ناشی از nullable نبودن parent_id هستش...

$table->integer('parent_id')->unsigned()->nullable();
آنلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 459435 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

بجای این کار بهتره مقدار رو پیش فرض یا همون default فیلد مربوطه رو 0 قرار بدید تا بعدا راحت بتونید کامنت های اصلی با پاسخ رو جدا کنید

آفلاین
user-avatar
محمدرضا زاده کاظم ( 271 تجربه )
6 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام
توضیح تصویر رو وارد کنید

چی بزارم که بهم ارور نده مقدار پیش فرض هم میزارم ارورمیده

آفلاین
user-avatar
محمدرضا زاده کاظم ( 271 تجربه )
6 ماه پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

توضیح تصویر رو وارد کنید

اینم ارور

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.