خطای MethodNotAllowedHttpException

- 1 هفته پیش
توسط vaj_bor آپدیت شد
vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

با سلام و احترام
من در قسمت comment ها قبلا به راحتی کامنت را ثبت می کردم ولی الان که سایت تمام شده و دارم تست می کنم متاسفانه با پیغام بالا روبرو می شم .خودم فکرمی کنم بعد از دوزبانه کردن سایت این مشکل ایجاد شده ولی نمی تونم رفعش کنم. همه جاهم نوشته مربوط به متد post است ولی من چون قبلا می تونستم به راحتی نظرات را ثبت کنم و تغییری در این قسمت ندادم ، نمی دونم به چی ربط داره. لطفا راهنمایی فرمایید.

حسام موسوی ( 116749 تجربه )
1 هفته پیش

سلام این ارور کاملا برای یک لاراول کار روشنه
این ارور به معنیه اینکه شما این روت رو دارید اما ممکنه به شکل post درخواست داده باشید زمانی که روت تعریف شده بشکل get هست
پس این مورد رو در پروژه چک کنید

Alimotreb ( 54862 تجربه )
1 هفته پیش

سلام
@vajihebromand

کد مربوط به روت و مربوط به فرمتون رو قرار بدید تا راهنمایی بشه

علی بیات ( 75322 تجربه )
1 هفته پیش

به نوع Route هایی که تعریف کردید، دقت کنید. تداخل Route های GET و POST میتونه باعث این خطا بشه

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

با سلام و احترام
من فقط یک روت از جنس post در route.php دارم به شرح زیر

Route::post('/comment' , 'HomeController@comment');

وفرم comment.blade.php به شرح زیر است

<!-- Comments Form -->
@if(auth()->check())
  <div class="well">
    <h4>ثبت نظر :</h4>
    @include('Home.layouts.errors')
    <form role="form" action="/comment" method="post">
      {{ csrf_field() }}
      <input type="hidden" name="parent_id" value="0">
      <input type="hidden" name="commentable_id" value="{{ $subject->id }}">
      <input type="hidden" name="commentable_type" value="{{ get_class($subject) }}">
      <div class="form-group">
        <textarea name="comment" class="form-control" rows="3"></textarea>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">ارسال</button>
    </form>
  </div>
@else
  <div class="alert alert-danger">شما برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید</div>
@endif

<hr>

<!-- Posted Comments -->

@foreach($comments as $comment)
  <div class="media">
    <a class="pull-right" href="#">
      <img class="media-object" src="http://placehold.it/64x64" alt="">
    </a>
    <div class="media-body">
      <h4 class="media-heading">{{ $comment->user->name }}
        <small>{{ jdate($comment->created_at)->ago() }}</small>
        <button class="pull-left btn btn-xs btn-success" data-toggle="modal" data-target="#sendCommentModal" data-parent="{{ $comment->id }}">پاسخ</button>
      </h4>
      {!! $comment->comment !!}
      <!-- Nested Comment -->
      @if(count($comment->comments))
        @foreach($comment->comments as $childComment)
          <div class="media">
            <a class="pull-right" href="#">
              <img class="media-object" src="http://placehold.it/64x64" alt="">
            </a>
            <div class="media-body">
              <h4 class="media-heading">{{ $childComment->user->name }}
                <small>{{ jdate($childComment->created_at)->ago() }}</small>
              </h4>
              {!! $childComment->comment !!}
            </div>
          </div>
        @endforeach
      @endif
      <!-- End Nested Comment -->
    </div>
  </div>
@endforeach
<!-- Comment -->

<div class="modal fade" id="sendCommentModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="sendCommentModalLabel">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        <h4 class="modal-title" id="exampleModalLabel">ارسال پاسخ</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="/comment" method="post">
          {{ csrf_field() }}

          <input type="hidden" name="parent_id" value="0">
          <input type="hidden" name="commentable_id" value="{{ $subject->id }}">
          <input type="hidden" name="commentable_type" value="{{ get_class($subject) }}">

          <div class="form-group">
            <label for="message-text" class="control-label">متن پاسخ:</label>
            <textarea class="form-control" id="message-text" name="comment"></textarea>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">ارسال</button>
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">انصراف</button>
          </div>
        </form>
      </div>

    </div>
  </div>
</div>

وکد مربوط به کلید ثبت نظر در کنترلر home controller به شرح زیر است

    public function comment()
  {
    $this->validate(request(),[
      'comment' => 'required|min:5'
    ]);
  //  return dd('test');
//    Comment::create(array_merge([
//      'user_id' => auth()->user()->id
//    ], \request()->all()));

    auth()->user()->comments()->create(request()->all());
    //return redirect(route('articles.index'))
        return back();
  }

, و در مدل comment داریم

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Comment extends Model
{
  protected $fillable = [
    'user_id',
    'parent_id',
    'comment',
    'approved',
    'commentable_id',
    'commentable_type'
  ];
  /**
   * Get all of the owning commentable models.
   */
  public function commentable()
  {
    return $this->morphTo();
  }

  public function user()
  {
    return $this->belongsTo(User::class);
  }

  public function comments()
  {
    return $this->hasMany(Comment::class , 'parent_id' , 'id');
  }

  public function setCommentAttribute($value)
  {
    $this->attributes['comment'] = str_replace(PHP_EOL , "<br>" , $value);
  }
}

ممنون از پاسخ شما

علی بیات ( 75322 تجربه )
1 هفته پیش

از چه نسخه‌ی لاراول استفاده می‌کنید؟

Alimotreb ( 54862 تجربه )
1 هفته پیش

سلام
@vajihebromand

حس میکنم توی کنترلر یه ایرادی هست

public function comment(Request $request)
  {

    $this->validate($request, [
      'comment' => 'required|min:5'
    ], [
      'comment.required' => 'نظر را وارد نمایید'
    ]);
}

این مورد رو چک کنید
توی قسمت namespace ها هم چک کنید این مورد یوز شده باشه

use Illuminate\Http\Request;

اگر بازم ارور داشتید
خط به خط dd() بگیرید ، بالاخره معلوم میشه مشکل از کجاست .

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

متاسفانه اصلا خروجی ddرا در کدها اصلا خروجی نشان نمی دهد

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

Laravel Framework 5.4.23
با تشکر

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

خودم فکر می کنم از وقتی دو زبانه کردم ارور می ده.کدcomment\ را به /{{app()->getLocale()}}/comment تغییر دادم ولی جواب نداد
.فکر کنم return back() را شاید باید redirect کنم ولی نمی دونم به چه صفحه ای rediect کنم

Alimotreb ( 54862 تجربه )
1 هفته پیش

سلام
@vajihebromand

از کنترلر برید جلو
توی کنترلر خروجی هارو خط به خط دیباگ کنید
dd() بگیرید از اول
ببینید کجا ها بهتون خروجی نمیده و ارورش چی هست
از همونجا دیباگ کنید

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

با سلام و احترام
با حذف قابلیت دو زبانه فعلا مشکلم حل شد.
ممنون از همراهیتون

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید