آفلاین
user-avatar

خطای Missing required parameters

3 سال پیش
توسط developer آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
bardia ( 22836 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

زمانی که میخوام اطلاعات مو ویرایش کنم
دکمه ویرایش رو میزنم که اطلاعات رو بفرست صفحه دیگه برای ویرایش ابن خطا رو میده

ErrorException (E_ERROR)
Missing required parameters for [Route: phsicians.update] [URI: phsicians/update/{id}]. (View: C:\laragon\www\hospital\resources\views\admin\physicians\edit.blade.php)
آفلاین
user-avatar
developer ( 35352 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

$id رو پاس ندادید به روت

    <form class="form-horizontal" action="{{ route('phsicians.update' , ['id' => $phsicians->id]) }}"
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید