آفلاین
user-avatar

خطای Unable to resolve module AccessibilityInfo

2 سال پیش
توسط سجاد آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
محمود ( 654 تجربه )
2 سال پیش

پروژه بیلد میشه ولی خطای زیر را می دهد

error: bundling failed: Error: Unable to resolve module `AccessibilityInfo`
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محمود
آفلاین
user-avatar
محمود
2 سال پیش

به نظر می رسه شبیه یک خطا در نسخه 0.56 مربوط به وابستگی باشه.
"راه حل" یافتن ترکیبی صحیح از نسخه های وابستگی است.
مشکل با نصب این نسخه ها به طور دقیق حل شد:

react-native >> 0.55.4
babel-core >> latest 
babel-loader >> latest
babel-preset-react-native >> 4.0.0

بنابراین شما باید این دستورات را به ترتیب اجرا کنید:

react-native init AwesomeProject
cd AwesomeProject
react-native run-android
npm uninstall react-native
npm install --save react-native@0.55.4
react-native run-android
npm install --save babel-core@latest babel-loader@latest
npm uninstall --save babel-preset-react-native
npm install --save babel-preset-react-native@4.0.0
react-native run-android
آفلاین
user-avatar
محمود ( 654 تجربه )
2 سال پیش

به نظر می رسه شبیه یک خطا در نسخه 0.56 مربوط به وابستگی باشه.
"راه حل" یافتن ترکیبی صحیح از نسخه های وابستگی است.
مشکل با نصب این نسخه ها به طور دقیق حل شد:

react-native >> 0.55.4
babel-core >> latest 
babel-loader >> latest
babel-preset-react-native >> 4.0.0

بنابراین شما باید این دستورات را به ترتیب اجرا کنید:

react-native init AwesomeProject
cd AwesomeProject
react-native run-android
npm uninstall react-native
npm install --save react-native@0.55.4
react-native run-android
npm install --save babel-core@latest babel-loader@latest
npm uninstall --save babel-preset-react-native
npm install --save babel-preset-react-native@4.0.0
react-native run-android
آفلاین
user-avatar
سجاد ( 14593 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

سلام
متاسفانه خطا مربوط به مشکل وابستگی های نسخه 0.56 با ویندوز هست.
فعلا نسخه rc ورژن 0.57 رو استفاده کنید و بعد که نسخه نهایی منتشر شد آپگرید کنید:

react-native init --version="0.57.0-rc.4" testVersion"

این نسخه رو بنده خودم تست گرفتم بدون مشکل در شبیه ساز اجرا شد.

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید