آفلاین
user-avatar

خطا در اجرای react native

3 سال پیش
توسط Hooman Qorbani مطرح شد
آفلاین
user-avatar
Hooman Qorbani ( 1050 تجربه )
3 سال پیش

WARNING: Configuration 'compile' is obsolete and has been replaced with 'implementation' and 'api'.
این خطا مانع اجرای پروژی ی react native میشه

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید