خطا در اجرای react native

- 1 سال پیش
Hooman Qorbani ( 50 تجربه )
1 سال پیش

WARNING: Configuration 'compile' is obsolete and has been replaced with 'implementation' and 'api'.
این خطا مانع اجرای پروژی ی react native میشه

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید