خطا در هنگام اجرای vagrant up

3 سال پیش
توسط Arshavir مطرح شد
Arshavir ( 22746 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

من موقع اجرا vagrant up به خطای زیر برمیخورم
چندتا سرچ کردم اما دورس متوجه نشدم
failed to locate the powershell executable on the available
path. please ensure powershell is installed and available on
the local path, then run the command again
البته بعضی از دوستان گفتن powershell در environment variables سیستم موجود نیست . اما وقتی چک کردم دیدم هست ولی بازم موقع اجرا خطاس فوق رو نشون میده

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید