خطا در هنگام نمایش کامپوننت در vue

- 3 هفته پیش
توسط علی بیات آپدیت شد
Arshavir ( 20621 تجربه )
4 هفته پیش
<template>
  <div>
    <h1>Menu Editor</h1>
    <router-view></router-view>
  </div>
</template>

<script>
  import VueRouter from 'vue-router';  
  import CategoryManager from './CategoryManager.vue';
  import MenuItem from './MenuItem.vue';

  export default {
    router: new VueRouter({
      routes: [
        {
          path: '/categories',
          name: 'categories',
          component: CategoryManager
        },
        {
          path: '/',
          redirect: {name: 'categories'}
        },
        {
          path: '/add-item',
          name: 'add-item',
          component: MenuItem
        }
      ]
    })
  }
</script>

این کد کامپونت MenuEditor هست
وقتی توی ادرس بار ادرس زیر رو میزنم

http://localhost:3000/menu-editor#/categories

هیچی از محتویات اون فایل کامپونت categories رو نشون نمیده
فقظ توی کنسل پیغام زیر رو میده

[Vue warn]: Failed to mount component: template or render function not defined.

found in

---> <MenuEditor>
    <Root>
علی بیات ( 106602 تجربه )
3 هفته پیش

داره میگه یا render function تعریف نشده یا template.
template که هست پس احتمالا باید render function رو چک کنی

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید