داخل initState نمیتونم از context استفاده کنم ارور میده

- 1 هفته پیش
توسط علی اصغر اخوان مهدوی آپدیت شد
علی اصغر اخوان مهدوی ( 565 تجربه )
2 هفته پیش
تخصص : برنامه نویسی موبایل

''' @override
void initState() {
super.initState();
BuildContext context;
double size = MediaQuery.of(context).size.width;
controller = new AnimationController(vsync: this , duration: new Duration(milliseconds: 2000));
animation = Tween(begin: 0.0 , end: size ).animate( new CurvedAnimation(parent: controller, curve: Curves.bounceIn) ); '''
میخوام از سایز صفحه برای حداکثر سایز انیمیشن استفاده کنم اما ارور میده بعد از ران
حتی بدون BuildContext context هم ران میشه اما یه ارور میده
ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
درضمن ببخشید چون تازه کارم نمیدونم چرا هرچی کدهارو داخل ''' ''' قرار میدم بازهم درست درنمیاد

علی اصغر اخوان مهدوی ( 565 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : برنامه نویسی موبایل

دوستان کسی پاسخگو نیست ؟؟؟؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید