دریافت ارور هنگام import کردن فایل css در react and webpack

3 سال پیش توسط احسان مطرح شد
آفلاین
user-avatar
احسان ( 286 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام به دوستان.
برنامه بدرستی کار میکنه و مشکلی هم نیست . اگر من بخوام فایل css رو هم از node_modules و هم از component هام ایمپورت کنم با ارور مواجه میشم.

webpack:///./node_modules/style-loader/lib/addStyles.js?:۲۳
    return window && document && document.all && !window.atob;
    ^

ReferenceError: window is not defined
  at eval (webpack:///./node_modules/style-loader/lib/addStyles.js?:۲۳:۲)
  at eval (webpack:///./node_modules/style-loader/lib/addStyles.js?:۱۲:۴۶)
  at module.exports (webpack:///./node_modules/style-loader/lib/addStyles.js?:۵۷:۴۶)
  at eval (webpack:///./public/testStyle.css?:۱۲:۱۳۴)
  at Object../public/testStyle.css (/media/ehsan/A۲۶۸۷۷۲۳۶۸۷۶F۵۷F/۰۱-MyDriver/myProjects/۰۲-develop/۱۳-news-ssr/build/bundle.js:۱۹۳:۱)
  at __webpack_require__ (/media/ehsan/A۲۶۸۷۷۲۳۶۸۷۶F۵۷F/۰۱-MyDriver/myProjects/۰۲-develop/۱۳-news-ssr/build/bundle.js:۲۳:۳۰)
  at eval (webpack:///./src/client/pages/HomeContainer.js?:۳۱:۱)
  at Object../src/client/pages/HomeContainer.js (/media/ehsan/A۲۶۸۷۷۲۳۶۸۷۶F۵۷F/۰۱-MyDriver/myProjects/۰۲-develop/۱۳-news-ssr/build/bundle.js:۵۴۱:۱)
  at __webpack_require__ (/media/ehsan/A۲۶۸۷۷۲۳۶۸۷۶F۵۷F/۰۱-MyDriver/myProjects/۰۲-develop/۱۳-news-ssr/build/bundle.js:۲۳:۳۰)
  at eval (webpack:///./src/client/Routes.js?:۱۷:۲۲)
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...

فایل های webpack پروژه هم سه فایل هستن که جزئیات فایل مشترک را در زیر میآورم :

'use strict';
// const isInProduction = process.env.NODE_ENV === 'production';
module.exports = {
  context: __dirname,
  module: {
    rules: [
      {
        test: /.(pdf|ico|jpg|eot|otf|woff۲|woff|ttf|mp۴|webm)$/,
        exclude: /node_modules/,
        use: {
          loader: 'file-loader',
          query: {name: '[name].[ext]'},
        },
      },
      {
        test: /.js$/,
        exclude: /node-modules/,
        loader: 'babel-loader'
      },{
        test: /.css$/,
        use: [
          'style-loader',
          {
            loader: 'css-loader',
            options: {modules: true, sourceMap: true}
          }
        ]
      }
    ]
  }
};

و تنظیمات فایل .babelrc :

{
 "presets": [
  ["es۲۰۱۵", {"modules": false}],
  ["env", {
    "targets": {
     "browsers": ["last ۲ versions"],
     "node":"current"
    }
   }
  ],["react"],"stage-۰"
 ]
}

نکته : پروژه بصورت react universal هستش . شاید این مورد اثر گذاشته باشه.

جزئیات پکیج ها :

"webpack": "^۳.۱۱.۰"
"style-loader": "^۰.۱۸.۲"
"css-loader": "^۰.۲۸.۹"

از راهنمایی دوستان ممنون هستم

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.