دکمه فیلتر در بخش مقالات و دوره ها

- 1 هفته پیش
توسط vaj_bor آپدیت شد
vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

با سلام واحترام
دکمه های فیلتر در بخش مقالات و دوره ها را که می زنم متاسفانه من رابه صفحه اصلی redirect می کنه .لطفا راهنمایی کنید.فکر کنم با زدن دکمه فیلتر فقط تابع اول مربوط به کنترلر اجرا می شه.
ممنون از راهنماییتون

حسام موسوی ( 116749 تجربه )
1 هفته پیش

سلام منظورتون دکمه فیلتر در پروژه خودتونه یا در راکت ؟

Alimotreb ( 54862 تجربه )
1 هفته پیش

سلام
@vajihebromand

لطفا کدتون رو قرار بدید

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

با سلام و تشکر
فایل ها به شرح زیر می باشد.
من همزمان با آموزش راکت یک پروژه تعریف کردم .منظورم پروژه خودم بود
model Article

public function scopeFilter($query) 
{ 
$category = request('category'); 
if (isset($category) && trim($category) != '' && $category != 'all') { 
$query->whereHas('categories', function ($query) use ($category) { 
$query->whereId($category); 
}); 
}
  if(request('order') == '1') {
    $query->oldest();
  } else {
    $query->latest();
  }

  return $query;

}

article.blade.php

[@extends](https://roocket.ir/@extends)('Home.master')

[@section](https://roocket.ir/@section)('content')
<form action="/articles">
  <div class="form-group col-md-3">
    <select name="type" class="form-control">
      <option value="all" {{ request('type') == 'all' ? 'selected' : '' }}>همه مقاله ها</option>
    </select>
  </div>

  <div class="form-group col-md-3">
    <select name="category" class="form-control">
      <option value="all">همه دسته ها</option>
      @foreach(AppCategory::all() as $category)
        <option value="{{ $category->id }}" {{ request('category') == $category->id ? 'selected' : '' }}>{{ $category->name }}</option>
      @endforeach
    </select>
  </div>

  <div class="form-group col-md-3">
    <label class="checkbox-inline">
      <input type="checkbox" name="order" value="1" {{ request('order') == '1' ? 'checked' : ''}}>از اول به آخر
    </label>
  </div>

  <div class="form-group col-md-3">
    <button class="btn btn-danger" type="submit">فیلتر</button>
  </div>
</form>

<hr>
<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h3>آخرین مقاله ها</h3>
  </div>
</div>

  <div class="col-md-12">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
        <h3>مقالات</h3>
      </div>
      @foreach($articles as $article)
        <div class="col-sm-3 col-lg-3 col-md-3">
          <div class="thumbnail">
            <img src="{{ $article->images['thumb'] }}" alt="">
            <div class="caption">
              <h4><a href="{{ $article->path() }}">{{ $article->title }}</a>
              </h4>
              <p>{{ str_limit($article->description , 120) }}</p>
            </div>
            <div class="ratings">
              <p class="pull-right">{{ $article->viewCount }} بازدید</p>
              {{--              <p class="pull-right">{{ Redis::get("views.{$article->id}.articles") }} بازدید</p>--}}

            </div>
          </div>
        </div>
      @endforeach
    </div>
  </div>

{!! $articles->appends([ 'order' => request('order') , 'category' => request('category')])->render() !!}
[@endsection](https://roocket.ir/@endsection)
Alimotreb ( 54862 تجربه )
1 هفته پیش

سلام
@vajihebromand

کد های مربوط به کنترلر رو هم قرار بدید

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

public function index()
{
$articles = Article::filter()->paginate(10);
return view('Home.all-articles' , compact('articles') );
}

vaj_bor ( 940 تجربه )
1 هفته پیش

باسلام و احترام
با حذف قابلیت دو زبانه کردن سایت فعلا مشکل حل شد.
ممنون از همراهیتون

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید