آفلاین
user-avatar

روش رفع ارور زیر که در کار با gulp ایجاد شده است رو کسی می داند

3 سال پیش
توسط سجاد آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
سجاد ( 248 تجربه )
3 سال پیش

متن ارور:

events.js:۱۳۷
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: The system cannot find the path specified.

آنلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 378585 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

با این قطع ارور ساده نمیشه فهمید مشکل چیه
یا ارور کامل تر از این متنه
یا کد ها رو باید دید تا فهمید .

آفلاین
user-avatar
سجاد ( 248 تجربه )
3 سال پیش

قطعه کد مربوطه:

const dir = {
  src     : '_src/',
  build    : '_build/'
 },
gulp = require('gulp'),
changed = require('gulp-changed'),
imgmin = require('gulp-imagemin');

gulp.task('imagemin', function(){
 gulp.src(dir.src + 'images/*.+(png|jpg|gif)')
 .pipe(changed(dir.build + 'images/'))
 .pipe(imgmin())
 .pipe(gulp.dest(dir.build + 'images/'))
});

دستورات اجرا شده و ارور مربوطه:

C:\Users\Sajjad\Desktop\project_gulp>npm install --save-dev gulp-imagemin
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Sajjad\Desktop\project_gulp\package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Sajjad\Desktop\project_gulp\package.json'
npm WARN project_gulp No description
npm WARN project_gulp No repository field.
npm WARN project_gulp No README data
npm WARN project_gulp No license field.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.1.3 (node_modules\fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})

+ gulp-imagemin@4.1.0
updated 1 package in 16.552s

C:\Users\Sajjad\Desktop\project_gulp>gulp imgmin
[15:00:57] Using gulpfile ~\Desktop\project_gulp\gulpfile.js
[15:00:57] Starting 'imgmin'...

events.js:137
   throw er; // Unhandled 'error' event
   ^
Error: The system cannot find the path specified.

  at notFoundError (C:\Users\Sajjad\Desktop\project_gulp\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:11:11)
  at verifyENOENT (C:\Users\Sajjad\Desktop\project_gulp\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:46:16)
  at ChildProcess.cp.emit (C:\Users\Sajjad\Desktop\project_gulp\node_modules\cross-spawn\lib\enoent.js:33:19)
  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:12)
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید