زدن کد با eloquent

- 11 ماه پیش
توسط احمد جنگی آپدیت شد
hossein ( 150 تجربه )
11 ماه پیش

با سلام
من میخوام این کوری را با eloquent بزنم
باید چی کار کنم

 INSERT into accounting(person_code,service_code,acc_bed,acc_bes,acc_description) SELECT person_code,services.service_code,services.srv_amount,0,concat('تمدید دوره ',services.srv_name) from (select accounting.person_code,accounting.service_code from accounting where
    (((unix_timestamp() - unix_timestamp(accounting.created_at)) / 60) / 60) / 24 >= 30) a
LEFT JOIN services ON services.service_code = a.service_code

دقیقا تقسیمش که هست نمیدونم چه کار کنم

احمد جنگی ( 1374 تجربه )
11 ماه پیش

دوست عزیز اول پایین ترین سطح select تون رو استخراج کنین بعد تقسیم ها رو انجام بدید، بعدش بقیه select ها سعی کنین از join بزنید تا select تو در تو که در پروژه های بزرگ اصلا بهینه نیست. البته بهترین روش اینکه از رابطه ها استفاده کنین.

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید