ست نشدن اسم بعد از کلیک روی استان در dropdownmenu

- 1 ماه پیش
محمدرضا محمدزاده ( 265 تجربه )
1 ماه پیش

سلام دوستان بنده درحال طراحی یه اپ هستم ولی اوایل کار با فلاتر هستم چون با ریکت نیتیو میزدم قبلا ...
این کد یک dropdown خواستم بدونم چرا وقتی مثلا روی یک استان کلیک میکنم اسم اون استان نمیاد ست نمیشه؟

"new DropdownButton<String>( "
value: dropdownvalue,
items: _State.map((String Value) {
return DropdownMenuItem<String>(
value: Value,
child: new Text(Value),
);
}).toList(),"

           style: TextStyle(
            color: Colors.blueAccent,
            fontSize: width / ۲۵,
           ),
           onChanged: (String newvalue) {
            setState(() {
             dropdownvalue = newvalue;
            });
           },

          )"

اینم بالای کدها نوشتم

" var _State = ['خوزستان', 'خراسان', 'تهران'];
var dropdownvalue = '';"

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید