سوال در مورد thumbnails

- 2 هفته پیش
1masoud ( 20085 تجربه )
2 هفته پیش

@ali.bayat
من طبق ffmpeg اومدم چندین عکس رو داخل یک عکس قرار دادم اما بعضی قسمت های عکس جابجا هستند طبق عکس قسمت هایی که انتخاب شده اند باید اولین عکس ها باشند اما نیستند چطوری این ها رو درست کنم من با دستور زیر این کار رو انجام دادم
montage -title "ffff" -geometry +4+4 o.png p%d.png یا
montage o
.png -tile 10x6 -geometry '100x100>+4+3' -mode Concatenate output%002d.png

![Image of Yaktocat]()http://core.abadis.ir/data/output00.png

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید