سوال در ویو لاراول

- 3 هفته پیش
توسط عرفان همتی آپدیت شد
1masoud ( 28885 تجربه )
3 هفته پیش
تخصص : php,laravel

@ali.bayat
می خوام در قسمت ویو در لاراول بگم اگر لاگین بود این خط رو نشون بده در غیر این صورت چیز دیگه نشون بده ببینید درسته کدم یا نه

1masoud ( 28885 تجربه )
3 هفته پیش
تخصص : php,laravel
@if(Auth()->check())
      <div>ggg</div>
@else
      <a href="{!! Url('login') !!}" class="btn-sign-in hidden-xs-down"><i class="fa fa-user-circle"></i>ورود یا ثبت نام</a>
@endif
1masoud ( 28885 تجربه )
3 هفته پیش
تخصص : php,laravel

یا باید چیز دیگه ای بنویسم

smart ( 6620 تجربه )
3 هفته پیش

به این شکل بنویسید:

@auth
چیزی که میخوای وقتی لاگین هست نمایش بدی
@endauth
@guest
این بخش رو فقط درحالتی که لاگین نیست نمایش میده و اگه کاربر لاگین کرد نمایش نمیده
@endguest
عرفان همتی ( 8835 تجربه )
3 هفته پیش
تخصص : Backend Developer

با سلام
به صورت زیر هم میتونید ، انجامش بدین

@if(!Auth::guest())
  <a href="#"><i class="icon-user"></i> <p><span>خوش آمدید {{ Auth::user()->name }}</span> <small>Loginned</small></p></a>

@else
  <a href="{{ url('/register') }}"><i class="icon-user"></i> <p><span>ثبت نام کاربران جدید</span> <small>Register</small></p></a>
  <a href="{{ url('/login') }}"><i class="icon-login"></i> <p><span>ورود کاربران به سامانه</span> <small>Login</small></p></a>
@endif
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید