عدم اجرا ری اکت نیتیو

3 سال پیش توسط حجت آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
حجت ( 1341 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

سلام دوستان دستور اجرا شدن ری اکت نیتیو رو اورد میکنم ولی پس از ادامه دادن دیگه به جلو نمیره و اجرا نمیشه

C:\project\reactnative\AwesomeProject>react-native run-android
Scanning folders for symlinks in C:\project\reactnative\AwesomeProject\node_modules (۴۳ms)
Starting JS server...
Building and installing the app on the device (cd android && gradlew.bat installDebug)...

> Configure project :app
NDK is missing a "platforms" directory.
If you are using NDK, verify the ndk.dir is set to a valid NDK directory.  It is currently set to C:\sdk\ndk-bundle.
If you are not using NDK, unset the NDK variable from ANDROID_NDK_HOME or local.properties to remove this warning.

> Task :app:installDebug
Installing APK 'app-debug.apk' on 'Nexus - ۴.۴.۲' for app:debug
Installed on ۱ device.

BUILD SUCCESSFUL in ۱۱s
۲۷ actionable tasks: ۱ executed, ۲۶ up-to-date
'adb' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Starting the app (adb shell am start -n com.awesomeproject/com.awesomeproject.MainActivity...

همون طور که میبینید در مرحله اخر میخواد اجرا بشه ولی اجرا نمیشه

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 432567 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

همونطور که میبینید این پیام رو میده

'adb' is not recognized as an internal or external command,

در ویندوز مسیر sdk خودتون رو پیدا کنید "ADT Bundle/sdk/platform-tools"
و همون رو در System Variables در قسمت path ثبت کنید

آفلاین
user-avatar
حجت ( 1341 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

تشکر جناب موسوی ارور قبلی بر طرف شد.
من از nox برای ران کردن استفاده میکنم چون سبک تر هست و سیستم دچار مشکل نمیشه
با اجرا مجدد این ارور رو میده

C:\project\reactnative\AwesomeProject>react-native run-android
Scanning folders for symlinks in C:\project\reactnative\AwesomeProject\node_modules (40ms)
Starting JS server...
Building and installing the app on the device (cd android && gradlew.bat installDebug)...

> Configure project :app
NDK is missing a "platforms" directory.
If you are using NDK, verify the ndk.dir is set to a valid NDK directory.  It is currently set to C:\sdk\ndk-bundle.
If you are not using NDK, unset the NDK variable from ANDROID_NDK_HOME or local.properties to remove this warning.

> Task :app:installDebug
Installing APK 'app-debug.apk' on 'Nexus - 4.4.2' for app:debug
Installed on 1 device.

BUILD SUCCESSFUL in 6s
27 actionable tasks: 1 executed, 26 up-to-date
adb server version (36) doesn't match this client (39); killing...
* daemon started successfully
Starting the app (adb shell am start -n com.awesomeproject/com.awesomeproject.MainActivity...
error: no devices/emulators found
آفلاین
user-avatar
حجت ( 1341 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

این مشکل روی امولاتور خود اندروید استودیو وجود نداره و تنها روی nox هست

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.