آفلاین
user-avatar

عدم اجرا npm run dev

2 سال پیش
توسط mamad sahra آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
bardia ( 22746 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

زمانی که من npm run dev روتوی ترمینال میزنم
خطای زیر رو بهم میده

 95% emitting

 ERROR Failed to compile with 4 errors                                                           

These relative modules were not found:

* ./App.vue in ./resources/assets/js/app.js
* ./components/CreateItem.vue in ./resources/assets/js/app.js
* ./components/DisplayItem.vue in ./resources/assets/js/app.js
* ./components/EditItem.vue in ./resources/assets/js/app.js

دقیقا مشکل از کجاست. متوجه نمیشم

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 382989 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

خطا از اینجاست که در فایل app.js کامپونتت های که فراخونی کردید رو پیدا نمیکنه آدرس اشتباه شاید داده بشاید

آفلاین
user-avatar
bardia ( 22746 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

@hesammousavi

این محتویات فایل app.js هست
مسیر دورس هست ظاهرا
چون php artisan serve میزنم نشون میده
اما npm run dev میزنم خطل میده
ولی من یه سری تغییرات توی کامپونت هام دادم میخوام تغایرات رو مشاهد کنم به این خطا میخورم

import Vue from 'vue';

import VueRouter from 'vue-router';
Vue.use(VueRouter);

import VueAxios from 'vue-axios';
import axios from 'axios';
Vue.use(VueAxios, axios);

import App from './app.vue';
import CreateItem from './components/createItem.vue';
import DisplayItem from './components/displayItem.vue';
import EditItem from './components/editItem.vue';

const routes = [
 {
  name: 'CreateItem',
  path: '/items/create',
  component: CreateItem
 },
 {
    name: 'DisplayItem',
    path: '/',
    component: DisplayItem
  },
  {
     name: 'EditItem',
     path: '/edit/:id',
     component: EditItem
   }
];

const router = new VueRouter({ mode: 'history', routes: routes});
new Vue(Vue.util.extend({ router }, App)).$mount('#app');
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 382989 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

یک اسکرین شات از دایرکتوری فایل ها میفرستید لطفا ؟

آفلاین
user-avatar
bardia ( 22746 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel
آفلاین
user-avatar
bardia ( 22746 تجربه )
2 سال پیش
تخصص : Golang/Laravel

@hesammousavi
داخل این اسکرین شات چیزی مشاهده شد
جهت رفع خطا؟

آفلاین
user-avatar
mamad sahra ( 140 تجربه )
2 سال پیش

پروژه تو prouduction mode هست؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید