عدم اجرا npm run dev

- 5 ماه پیش
توسط mamad sahra آپدیت شد
Arshavir ( 11326 تجربه )
6 ماه پیش

زمانی که من npm run dev روتوی ترمینال میزنم
خطای زیر رو بهم میده

 95% emitting

 ERROR Failed to compile with 4 errors                                                           

These relative modules were not found:

* ./App.vue in ./resources/assets/js/app.js
* ./components/CreateItem.vue in ./resources/assets/js/app.js
* ./components/DisplayItem.vue in ./resources/assets/js/app.js
* ./components/EditItem.vue in ./resources/assets/js/app.js

دقیقا مشکل از کجاست. متوجه نمیشم

حسام موسوی ( 106519 تجربه )
6 ماه پیش

خطا از اینجاست که در فایل app.js کامپونتت های که فراخونی کردید رو پیدا نمیکنه آدرس اشتباه شاید داده بشاید

Arshavir ( 11326 تجربه )
6 ماه پیش

@hesammousavi

این محتویات فایل app.js هست
مسیر دورس هست ظاهرا
چون php artisan serve میزنم نشون میده
اما npm run dev میزنم خطل میده
ولی من یه سری تغییرات توی کامپونت هام دادم میخوام تغایرات رو مشاهد کنم به این خطا میخورم

import Vue from 'vue';

import VueRouter from 'vue-router';
Vue.use(VueRouter);

import VueAxios from 'vue-axios';
import axios from 'axios';
Vue.use(VueAxios, axios);

import App from './app.vue';
import CreateItem from './components/createItem.vue';
import DisplayItem from './components/displayItem.vue';
import EditItem from './components/editItem.vue';

const routes = [
 {
  name: 'CreateItem',
  path: '/items/create',
  component: CreateItem
 },
 {
    name: 'DisplayItem',
    path: '/',
    component: DisplayItem
  },
  {
     name: 'EditItem',
     path: '/edit/:id',
     component: EditItem
   }
];

const router = new VueRouter({ mode: 'history', routes: routes});
new Vue(Vue.util.extend({ router }, App)).$mount('#app');
حسام موسوی ( 106519 تجربه )
6 ماه پیش

یک اسکرین شات از دایرکتوری فایل ها میفرستید لطفا ؟

Arshavir ( 11326 تجربه )
5 ماه پیش

@hesammousavi
داخل این اسکرین شات چیزی مشاهده شد
جهت رفع خطا؟

mamad sahra ( 140 تجربه )
5 ماه پیش

پروژه تو prouduction mode هست؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید