آفلاین
user-avatar

لینک آموزش ساخت وب سایت فروشگاهی باExpress NodeJs

3 سال پیش
توسط Ali مطرح شد
آفلاین
user-avatar
Ali ( 1205 تجربه )
3 سال پیش

لینک آموزش ساخت وب سایت فروشگاهی باExpress, NodeJs, ...میخواهم؟
از پایه البته باشه...
من دوره nodejs از سایت دیدم.
برای تمرین و ساخت یک پروژه واقعی میخواهم.

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید