مشکل حروف فارسی در pdf in jquery datatable

- 9 ماه پیش
توسط ali آپدیت شد
abolfazlab ( 50 تجربه )
9 ماه پیش

وقتی می خواهم جدول موردنظرم که با datatablejquery ایجاد کرده ام خروجی Pdfیا Excel بگیرم درصورتیکه داده به زبان فارسی باشد حروف بشکل نا متعارف نمایش داده میشود برای حل این مشکل باید چکار کرد
http://uupload.ir/files/2kor_untitled.png

<script src="~/Scripts/DataTables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/pdfmake.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/vfs_fonts.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/buttons.html5.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
$('#datajq').DataTable({
dom: 'Bfrtip',
buttons: [
{
extend: 'pdfHtml5',
orientation: 'landscape',
pageSize: 'LEGAL'
}
]
});
});
</script>

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط abolfazlab
حسام موسوی
9 ماه پیش

با سلام به شخصه با این ابزار کار نکردم اما باید به دنبال این باشید که ایا این ابزار از utf8 پشتیبانی میکنه یا نه

حسام موسوی ( 98249 تجربه )
9 ماه پیش

با سلام به شخصه با این ابزار کار نکردم اما باید به دنبال این باشید که ایا این ابزار از utf8 پشتیبانی میکنه یا نه

ali ( 199 تجربه )
9 ماه پیش

سلام .بهتره از mpdf استفاده کنید که از utf۸ پشتیبانی میکنه.

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید