آفلاین
user-avatar

مشکل حروف فارسی در pdf in jquery datatable

3 سال پیش
توسط Abbas آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
abolfazlab ( 50 تجربه )
3 سال پیش

وقتی می خواهم جدول موردنظرم که با datatablejquery ایجاد کرده ام خروجی Pdfیا Excel بگیرم درصورتیکه داده به زبان فارسی باشد حروف بشکل نا متعارف نمایش داده میشود برای حل این مشکل باید چکار کرد
http://uupload.ir/files/2kor_untitled.png

<script src="~/Scripts/DataTables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/pdfmake.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/vfs_fonts.js"></script>
<script src="~/Scripts/DataTables/buttons.html5.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
$('#datajq').DataTable({
dom: 'Bfrtip',
buttons: [
{
extend: 'pdfHtml5',
orientation: 'landscape',
pageSize: 'LEGAL'
}
]
});
});
</script>

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط abolfazlab
آفلاین
user-avatar
حسام موسوی
3 سال پیش

با سلام به شخصه با این ابزار کار نکردم اما باید به دنبال این باشید که ایا این ابزار از utf8 پشتیبانی میکنه یا نه

آفلاین
user-avatar
حسام موسوی ( 406046 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

با سلام به شخصه با این ابزار کار نکردم اما باید به دنبال این باشید که ایا این ابزار از utf8 پشتیبانی میکنه یا نه

آفلاین
user-avatar
Abbas ( 2365 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : برنامه نویس

سلام .بهتره از mpdf استفاده کنید که از utf۸ پشتیبانی میکنه.

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید