مشکل در ارسال اطلاعات به سرور در فلاتر

- 3 هفته پیش
توسط الیاس بشکنی آپدیت شد
الیاس بشکنی ( 8625 تجربه )
3 هفته پیش

سلام
من وقتی اولین بار روی دکمه ارسال اطلاعات میزنم خطا میده، ولی، دوباره که روی دکمه میزنم پیغام اوکی میده!
به نظر شما مشکل از چیه؟

class InsertDoneQuestionAnswer {
 static Future<Map> insertDQAIntoServer(
   String qID, String aID, String dqID) async {
  Map<String, String> body = {'qid': qID, 'aid': aID, 'dqid': dqID};

  final response = await http
    .post(GlobalData.siteAddress + 'insert_dqans.php', body: body);

  if (response.statusCode == 200) {
   var responseBody = json.decode(response.body)['data'];
   return {'status': responseBody.toString()};
  }
 }
}

---------------------------------------------------------------------------------------------

 void insertAns() async {
  setState(() {
   isLoading = true;
  });
  GlobalData.userAns.forEach((qID, aID) async {
   var response =
   await InsertDoneQuestionAnswer.insertDQAIntoServer(qID, aID, '1');

   if (response['status'] == 'ok') {
    setState(() {
     isOK = true;
    });
   } else {
    setState(() {
     isOK = false;
    });
   }
  });

  setState(() {
   isLoading = false;
  });

  if (isOK == true && isLoading == false) {
   await showFinishMsg();
  } else {
   await showErrMsg();
  }
 }
الیاس بشکنی ( 8625 تجربه )
3 هفته پیش

کسی نمیدونه مشکل از چیه؟
چجوری مثلا یه تایمر بذارم که بعد از تموم شدن عملیات اونوقت پیغام بده؟
@hesammousavi

الیاس بشکنی ( 8625 تجربه )
3 هفته پیش

ممنون میشم یکی کمک کنه!

اینم کد php :

<?php

$qid=(int)$_POST['qid'];
$aid=(int)$_POST['aid'];
$dq_id=(int)$_POST['dqid'];
include_once 'db.php';

$query1 = "INSERT INTO done_ans(qid, aid, dq_id) VALUES ($qid,$aid,$dq_id) ";
$result1 = $connect->prepare($query1);

if ($result1->execute()) {
  $record1['data'] = 'ok';
  $record1['status'] = 'success';
  echo json_encode($record1);
} else {
  $record1['data'] = 'اطلاعات پیدا نشد';
  $record1['status'] = 'faild';
  echo json_encode($record1);
}

?>
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید