مشکل در اعتبارسنجی فرم آپدیت شد

3 سال پیش توسط مرتضی صبیحی مطرح شد
آفلاین
user-avatar
مرتضی صبیحی ( 10046 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Front-end developer

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

@hesammousavi
سلام
چرا success آلرت نمیشه؟

function contractValidation(){
      if(!($('#sale').is(':checked') || $('#mortgage').is(':checked') || $('#rent').is(':checked'))) {
        $("#contractError").html('لطفا نوع قرارداد ملک خود را مشخص کنید.');
        contractStatus = false;
      }else {
        if ($("#sale").is(':checked')){
          if ($("#price_meter").val() === '') {
            $("#price_meterError").html('لطفا قیمت متری ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          } else if ($("#price").val() === '') {
            $("#priceError").html('لطفا قیمت کل ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          }
        } else if ($('#mortgage').is(':checked')) {
          if ($("#price_mortgage").val() === '') {
            $("#price_mortgageError").html('لطفا قیمت رهن ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          }
        }else if ($('#rent').is(':checked')) {
          if ($("#price_rent").val() === '') {
            $("#price_rentError").html('لطفا قیمت اجاره ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          }
        }else {
          contractStatus = true;
        }
      }
    }

    $("#next-1").on("click",function () {
      contractValidation();
      if (contractStatus === true){
        alert('success');
      }
    });
بهترین پاسخ
آفلاین
user-avatar
مرتضی صبیحی
3 سال پیش
var contractStatus = false;

    function contractValidation(){
      if(!($('#sale').is(':checked') || $('#mortgage').is(':checked') || $('#rent').is(':checked'))) {
        $("#contractError").html('لطفا نوع قرارداد ملک خود را مشخص کنید.');
        contractStatus = false;
      }else {
        if ($("#sale").is(':checked')){
          if ($("#price_meter").val() === '') {
            $("#price_meterError").html('لطفا قیمت متری ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          } else if ($("#price").val() === '') {
            $("#priceError").html('لطفا قیمت کل ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          } else if($("#price").val().length <= $("#price_meter").val().length){
            $("#priceError").html('قیمت کل ملک نمی تواند کمتر از قیمت متری باشد.');
            contractStatus = false;
          }else {
            contractStatus = true;
          }
        } else if ($('#mortgage').is(':checked')) {
          if ($("#price_mortgage").val() === '') {
            $("#price_mortgageError").html('لطفا قیمت رهن ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          }else {
            contractStatus = true;
          }
        }else if ($('#rent').is(':checked')) {
          if ($("#price_rent").val() === '') {
            $("#price_rentError").html('لطفا قیمت اجاره ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          }else {
            contractStatus = true;
          }
        }else {
          contractStatus = true;
        }
      }
    }

    $("#next-1").on("click",function () {
      contractValidation();
      if (contractStatus === true){
        alert('success');
      }
    });
آفلاین
user-avatar
مرتضی صبیحی ( 10046 تجربه )
3 سال پیش
تخصص : Front-end developer

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0
var contractStatus = false;

    function contractValidation(){
      if(!($('#sale').is(':checked') || $('#mortgage').is(':checked') || $('#rent').is(':checked'))) {
        $("#contractError").html('لطفا نوع قرارداد ملک خود را مشخص کنید.');
        contractStatus = false;
      }else {
        if ($("#sale").is(':checked')){
          if ($("#price_meter").val() === '') {
            $("#price_meterError").html('لطفا قیمت متری ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          } else if ($("#price").val() === '') {
            $("#priceError").html('لطفا قیمت کل ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          } else if($("#price").val().length <= $("#price_meter").val().length){
            $("#priceError").html('قیمت کل ملک نمی تواند کمتر از قیمت متری باشد.');
            contractStatus = false;
          }else {
            contractStatus = true;
          }
        } else if ($('#mortgage').is(':checked')) {
          if ($("#price_mortgage").val() === '') {
            $("#price_mortgageError").html('لطفا قیمت رهن ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          }else {
            contractStatus = true;
          }
        }else if ($('#rent').is(':checked')) {
          if ($("#price_rent").val() === '') {
            $("#price_rentError").html('لطفا قیمت اجاره ملک را به تومان وارد کنید.');
            contractStatus = false;
          }else {
            contractStatus = true;
          }
        }else {
          contractStatus = true;
        }
      }
    }

    $("#next-1").on("click",function () {
      contractValidation();
      if (contractStatus === true){
        alert('success');
      }
    });
برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.