مشکل در باز کردن react

2 ماه پیش
توسط reza.hashemmi آپدیت شد
reza.hashemmi ( 120 تجربه )
2 ماه پیش

من نمی تونم بعد از ساخت my-app اونو باز کنم. این پیام رو بهم میده.

C:\Users\Dear User!\Desktop\Work\ReactProjects>cd my-app

C:\Users\Dear User!\Desktop\Work\ReactProjects\my-app>npm start

my-app@0.1.0 start C:\Users\Dear User!\Desktop\Work\ReactProjects\my-app
react-scripts start

Failed to compile.

Invalid configuration object. Webpack has been initialised using a configuration
object that does not match the API schema.

  • configuration.module.rules[2].oneOf[1].include: The provided value "C:\Users
    \Dear User!\Desktop\Work\ReactProjects\my-app\src" contains exclamation ma
    rk (!) which is not allowed because it's reserved for loader syntax.

npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! my-app@0.1.0 start: react-scripts start
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the my-app@0.1.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log
ging output above.

مهدی عقیقی ( 4030 تجربه )
2 ماه پیش
تخصص : برنامه نویس وب

درود
با استفاده از create-react-app دست کردید پروژه رو ؟
با yarn هم تست کنید شاید شد
yarn run

reza.hashemmi ( 120 تجربه )
2 ماه پیش

با create-react-app درست کردم.
yarn رو قبول نمی کنه اصلا. امکان داره مشکل از node js باشه؟

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید