مشکل در بررسی لایک

- 4 روز پیش
توسط heather آپدیت شد
محسن بستان ( 9525 تجربه )
5 روز پیش

سلام دوستان.
بنده یک کامپوننت دارم که دکمه لایک هستش .
روند کار به این صورته که ابتدا چک میکنه که قبلا کاربر این رو لایک کرده یا نه و اگر لایک کرده باشه آیکون قرمز در غیر این صورت آیکون سیاه رو نشون بده.
و مرحله دوم درخواست برای لایک و یا آن لایک هستش.
مشکل بنده درمورد موضوع اول هستش. در حالت عادی اگر true قرار بدم متغیر رو آیکون قرمز و در غیر این صورت سیاه رو نشون میده اما وقتی که به صورت ajax چک میکنم روند کار متفاوت میشه و فقط آیکون سیاه نشون داده میشه :( .
کد ها هم بصورت زیر هستش :

<template>
  <div>
    <div v-if="isLiked == true" v-on:click="sendLike"><i class="fas fa-heart" style="font-size: 22px;color: red;"></i></div>
    <div v-else v-on:click="sendLike"><i class="far fa-heart" style="font-size: 22px;"></i></div>

  </div>
</template>
<script>
  import axios from 'axios';

  export default {
    props: ['id'],
    name: "LikePost",
    data() {
      return {
        isLiked: null,
        tokenAccess: ''
      }
    },
    methods: {
      checkIsLiked() {
        axios.post('/api/checkIsLiked', {id: this.id}, {headers: {Authorization: "Bearer " + this.tokenAccess}}).then(res => {
          this.isLiked = res.data.data;
          if (res.data.data) return true; else return false;
        }).catch(e => {
          console.log(e);
        });
      },
      getToken() {
        let vm = this;
        const datas = {
          name: 'token',
          scopes: []
        };
        axios.post('/oauth/personal-access-tokens', datas)
          .then(response => {
            vm.tokenAccess = response.data.accessToken;
            this.checkIsLiked();
          });
      },
      sendLike: function () {
        let check = this.checkIsLiked();
        if (!check) this.isLiked = true; else this.isLiked = false;
        console.log('cc');
      }
    },
    mounted() {
      this.getToken();
    },
  }
</script>
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محسن بستان
علی بیات
5 روز پیش

سلام .
کامپوننت شما میتونه شکل واضح تری هم به خودش بگیره.

برای مثال کامپوننت زیر رو در نظر بگیرید:

<template>
  <span>
    <a href="#" v-if="isFavorited" @click.prevent="unFavorite(post)">
      <i class="fa fa-heart"></i>
    </a>
    <a href="#" v-else @click.prevent="favorite(post)">
      <i class="fa fa-heart-o"></i>
    </a>
  </span>
</template>

<script>
  export default {
    props: ['post', 'favorited'],

    data: function() {
      return {
        isFavorited: '',
      }
    },

    mounted() {
      this.isFavorited = this.isFavorite ? true : false;
    },

    computed: {
      isFavorite() {
        return this.favorited;
      },
    },

    methods: {
      favorite(post) {
        axios.post('/favorite/'+post)
          .then(response => this.isFavorited = true)
          .catch(response => console.log(response.data));
      },

      unFavorite(post) {
        axios.post('/unfavorite/'+post)
          .then(response => this.isFavorited = false)
          .catch(response => console.log(response.data));
      }
    }
  }
</script>

و برای استفاده درون Blade:

@if (Auth::check())
  <div class="panel-footer">
    <favorite
      :post={{ $post->id }}
      :favorited={{ $post->favorited() ? 'true' : 'false' }}
    ></favorite>
  </div>
@endif

و متد favorited درون مدل Post هم بشکل زیر:

use App\Favorite;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

/**
 * Determine whether a post has been liked by a user.
 *
 * @return boolean
 */
public function favorited()
{
  return (bool) Favorite::where('user_id', Auth::id())
            ->where('post_id', $this->id)
            ->first();
}

البته تمام این‌ها وقتی کار میکنه که رابطه‌ Favorite بدرستی در مدل User تنظیم شده باشند.

/**
 * Get all of favorite posts for the user.
 */
public function favorites()
{
  return $this->belongsToMany(Post::class, 'favorites', 'user_id', 'post_id')->withTimeStamps();
}

و نهایتا برای استفاده از توابعی که ساختید بشکل زیر عمل میشه:

public function favoritePost(Post $post)
{
  Auth::user()->favorites()->attach($post->id);

  return back();
}

public function unFavoritePost(Post $post)
{
  Auth::user()->favorites()->detach($post->id);

  return back();
}
علی بیات ( 75322 تجربه )
5 روز پیش

سلام .
کامپوننت شما میتونه شکل واضح تری هم به خودش بگیره.

برای مثال کامپوننت زیر رو در نظر بگیرید:

<template>
  <span>
    <a href="#" v-if="isFavorited" @click.prevent="unFavorite(post)">
      <i class="fa fa-heart"></i>
    </a>
    <a href="#" v-else @click.prevent="favorite(post)">
      <i class="fa fa-heart-o"></i>
    </a>
  </span>
</template>

<script>
  export default {
    props: ['post', 'favorited'],

    data: function() {
      return {
        isFavorited: '',
      }
    },

    mounted() {
      this.isFavorited = this.isFavorite ? true : false;
    },

    computed: {
      isFavorite() {
        return this.favorited;
      },
    },

    methods: {
      favorite(post) {
        axios.post('/favorite/'+post)
          .then(response => this.isFavorited = true)
          .catch(response => console.log(response.data));
      },

      unFavorite(post) {
        axios.post('/unfavorite/'+post)
          .then(response => this.isFavorited = false)
          .catch(response => console.log(response.data));
      }
    }
  }
</script>

و برای استفاده درون Blade:

@if (Auth::check())
  <div class="panel-footer">
    <favorite
      :post={{ $post->id }}
      :favorited={{ $post->favorited() ? 'true' : 'false' }}
    ></favorite>
  </div>
@endif

و متد favorited درون مدل Post هم بشکل زیر:

use App\Favorite;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

/**
 * Determine whether a post has been liked by a user.
 *
 * @return boolean
 */
public function favorited()
{
  return (bool) Favorite::where('user_id', Auth::id())
            ->where('post_id', $this->id)
            ->first();
}

البته تمام این‌ها وقتی کار میکنه که رابطه‌ Favorite بدرستی در مدل User تنظیم شده باشند.

/**
 * Get all of favorite posts for the user.
 */
public function favorites()
{
  return $this->belongsToMany(Post::class, 'favorites', 'user_id', 'post_id')->withTimeStamps();
}

و نهایتا برای استفاده از توابعی که ساختید بشکل زیر عمل میشه:

public function favoritePost(Post $post)
{
  Auth::user()->favorites()->attach($post->id);

  return back();
}

public function unFavoritePost(Post $post)
{
  Auth::user()->favorites()->detach($post->id);

  return back();
}
heather ( 2323 تجربه )
5 روز پیش

@ali.bayat
سلام اقای بیات میشه بهم بگین:
چند سالتونه؟
چند ساله برنامه نویسی کار می کنین؟
چه زبان هایی رو کار کردین؟
الان کجا کار می کنین؟
چجوری کار پیدا کردین؟
ممنون :)

علی بیات ( 75322 تجربه )
5 روز پیش

@heather

هر چند به بحث این تاپیک مربوط نمیشه اما، من خیلی ساله بصورت غیر متمرکز با برنامه‌نویسی درگیر هستم.
با زبان‌های اسکریپتینگ (mSL, Tcl) شروع کردم; برنامه‌نویسی سیستم رو یاد گرفتم و بعدش (اوایل انتشار نسخه ۵.۱ PHP) به سمت وب گرایش پیدا کردم.
سایر موارد رو هم میتونید در پروفایل لینکدین من مشاهده کنید.

heather ( 2323 تجربه )
4 روز پیش

@ali.bayat
خیلی ممنون از شما

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید