مشکل در دریافت اطلاعات

- 6 ماه پیش
توسط حسام موسوی آپدیت شد
amiralikh ( 6740 تجربه )
6 ماه پیش

وقت بخیر داخل پروژه vue استفاده کردم در زیر کد های rout و controller و همچنین خود کامپوننت آوردم. زمانی که پروژه ران میشه و متود کال میشه داخل کنسول مرورگر post با خطا ۴۰۴ مواجه میشه ممنون میشم اگه میدونید مشکل کجا هست بهم بگین
بخش کامپوننت :

onChange: function(event){
        console.log(this.categories_selected)
      console.log(categories)
        this.flag = false;
        axios.post('api/categories/attribute' ,this.categories_selected).then(res=>{
          console.log(res.data.attributes)
        }).catch(err=>{
          console.log(err)
        })

      }

بخش کنترلر :

public function apiIndexAttribute(Request $request)
  {
    $categories = $request->all();
    $attributeGroup = AttributeGroup::with('attributesValue','categories')->whereHas('categories',function ($q) use ($categories){
      $q-> whereIn('categories.id',$categories);
    })->get();

    $response =[
      'attributes' => $attributeGroup
    ];

    return response()->json($response,۲۰۰);
  }

و روت تعریف شده:

Route::prefix('api')-> group( function (){
  Route::post('/categories/attribute','Backend\CategoryController@apiIndexAttribute');

});
حسام موسوی ( 228584 تجربه )
6 ماه پیش
تخصص : طراح و برنامه نویس

سلام با استفاده از postman اول چک کنید که api شما و روت هاش درست کار میکنه یا خیر بعد با vue چک کنید

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید