آفلاین
user-avatar

مشکل در سایه دادن به TouchableOpacity در ریکت نیتیو

3 سال پیش
توسط Reza sabri مطرح شد
آفلاین
user-avatar
Reza sabri ( 89 تجربه )
3 سال پیش

سلام دوستان بنده مو به مو مرحل ساخت <TouchableOpacity> میرم هنگام ایجاد سایه به <TouchableOpacity> اعمال نمی شود میشه راهنمایی کنید .
`loginButton : {
marginRight : 25 ,
marginLeft : 25,
backgroundColor : '#426bd7',
textAlign :'center',
padding : 10,
borderRadius : 20 ,
color : 'white',
marginTop : 30,
overflow : 'hidden',
shadowColor: 'black',
shadowOffset : { width: 20 , height: 10},
shadowOpacity:.1 ,

},`

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید