آفلاین
user-avatar

مشکل در نصب پکیج python-binance

2 روز پیش
توسط حمید منظر آپدیت شد
آفلاین
user-avatar
حمید منظر ( 5580 تجربه )
2 روز پیش

سلام
استاتید بزرگوار این پکیج را نصب می کنم
pip install python-binance
با ارور زیر مواجه میشم
error: command 'e:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools\VC\Tools\MSVC\14.28.29333\bin\HostX86\x64\cl.exe' failed with exit code 2
ERROR: Command errored out with exit status 1: 'c:\programs files\python\python39\python.exe' -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'C:\Users\ali\AppData\Local\Temp\pip-install-csn1drxf\twisted\setup.py'"'"'; file='"'"'C:\Users\ali\AppData\Local\Temp\pip-install-csn1drxf\twisted\setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(file);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, file, '"'"'exec'"'"'))' install --record 'C:\Users\ali\AppData\Local\Temp\pip-record-afp5dyh1\install-record.txt' --single-version-externally-managed --compile --install-headers 'c:\programs files\python\python39\Include\Twisted' Check the logs for full command output.
حتی یه جایی هم میگه باید
visual studio c++
ورژن 14 به بالا نصب بشه که این کارم کردم ولی باز هم ارور هست
هرکاری کردم نشد
لطفا اگه از دوستان کسی میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم
@hesammousavi
@abedim910
@ali.bayat

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید