مشکل در نصب electron

- 1 سال پیش
توسط mahdi motamedi آپدیت شد
mahdi motamedi ( 1745 تجربه )
1 سال پیش

الکترون به طور کامل نصب میشود اما در زمان اجرا خطای زیر را میدهد. نصب با vpn هم فایده ای نداشت.

 throw new Error('Electron failed to install correctly, please delete node_modules/electron and try installing again')
 ^

Error: Electron failed to install correctly, please delete node_modules/electron and try installing again
  at Object.<anonymous> (D:\electron\electron-quick-start\node_modules\electron\index.js:9:9)
  at Module._compile (module.js:612:30)
  at Object.Module._extensions..js (module.js:623:10)
  at Module.load (module.js:531:32)
  at tryModuleLoad (module.js:494:12)
  at Function.Module._load (module.js:486:3)
  at Module.require (module.js:556:17)
  at require (internal/module.js:11:18)
  at Object.<anonymous> (D:\electron\electron-quick-start\node_modules\electron\cli.js:3:16)
  at Module._compile (module.js:612:30)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! electron-quick-start@1.0.0 start: `electron .`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!

npm ERR! Failed at the electron-quick-start@1.0.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

بهترین پاسخ انتخاب شده توسط mahdi motamedi
mahdi motamedi
1 سال پیش

امروز تست گرفتم مشکل خود به خود حل شده! مرسی :)

mahdi motamedi ( 1745 تجربه )
1 سال پیش

امروز تست گرفتم مشکل خود به خود حل شده! مرسی :)

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید