مشکل در نمایش اطلاعات route resource

1 هفته پیش
توسط محمدمهدی آپدیت شد
محمدمهدی ( 120 تجربه )
1 هفته پیش

سلام خسته نباشید
ببخشید وقتی من از Route::resource برای نمایش اطلاعات از این روش استفاده میکنم هیچ اطاعاتی از دیتابیس نمایش نمی دهد
ولی وقتی فقط از ;('Route::get('/edit/{product}','ProductController@edit استفاده میکنم اطلاعات رو از دیتایس نشان میدهد لطفا کمکم کنید

علی بیات ( 297017 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : توسعه دهنده ارشد وب

به چه شکل از Route::resource استفاده میکنی؟

محمدمهدی ( 120 تجربه )
1 هفته پیش

سلام در صفحه web.php از این کد استفاده میکنم} ()Route::namespace('Admin')->group(function
;('Route::resource('/admin/Product','ProductController استفده کردم

ور درصفحه index <a href="{{route('Product.edit',$product->id)}}" class="btn btn-warning btn-xs"><i class="icon-ok"></i>ویرایش</a> ولی وقتی به صفحه edit میره اطلاعات دیتا بیس نشون نمیده ولی فرم و درست نمایش میدهد

حالا من وقتی از این روش استفاده میکنم اطلاعات رو نمایش میدهد
در صفحه web .php این کد ;('Route::get('/edit/{product}','ProductController@edit
و در صفحه index از این کد <a href="/edit/{{$product->id}}" class="btn btn-warning btn-xs"><i class="icon-ok"></i>ویرایش</a>
خواهش میکنم کمکم کنید

علی بیات ( 297017 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : توسعه دهنده ارشد وب

به شکل زیر باید Route رو تعریف کنی:

;('Route::resource('Product','ProductController
محمدمهدی ( 120 تجربه )
1 هفته پیش

ببخشید بازم نمایش نمیده

صدرا حکیم ( 4030 تجربه )
1 هفته پیش
تخصص : Laravel Developer

یعنی الان view نمایش داده میشه ولی اطلاعات از دیتابیس گرفته نمیشه ؟!
لطفا کدهایی که اینجا قرار میدید رو داخل تگ مخصوص کد بذارید تا خوانایی بهتری پیدا کنه

محمدمهدی ( 120 تجربه )
1 هفته پیش

بله view نمایش داده مشود ولی اطلاعات دیتابیس نمایش داده نمیشود

محمدمهدی ( 120 تجربه )
1 هفته پیش

وقتی من در صفحه web.php

Route::get('/edit/{product}','ProductController@edit');

و در صفحه index.php

<a href="/edit/{{$product->id}}" </a>

استفاده میکنم اطلاعات دیتابیس در view نمایش داده میشود

ولی وقتی از Route:resource استفاده میکنم اطلاعات دیتابیس نمایش نمیده

محمدمهدی ( 120 تجربه )
1 هفته پیش

و وقتی که در صفحه web.php

Route::resource('Product','Admin\ProductController');

یا از این کد پایین

Route::get('Product/edit','Admin\ProductController@edit')->name('Product.edit');

و در صفحه index.php

<td>
              <a href="{{route('Product.edit',$product->id)}}"</a> 
            </td>

استفاده میکنم دیگر اطلاعات دیتابیس در view نمایش داده نمیشود

برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید