مشکل در کد php

php -
3 سال پیش توسط Farid S مطرح شد
آفلاین
user-avatar
Farid S ( 250 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

یک فرم ثبت نام هست برای ذخیر در دیتابیس اما بعد از پر کردن فرم فقط صفحه رفرش میشه و هیچ اتفاقی نمیفته نه اروری و نه ذخیره اطلاعاتی در دیتابیس

require_once 'views/view.register.php';

function connectToDB() {
  try{
    return new PDO("mysql:host=localhost;dbname=roocket_1","root","");
  }catch(PDOExeption $e) {
    die($e -> getMassage());
  }
}

 $status = null;

function saveUsers() {
  $conn = connectToDB();
  $statment = $conn->prepare("INSERT INTO users (name, family, email, password) VALUES (:name, :family, :email, :password)");
  $statment->bindParam("name" , $_POST['name']);
  $statment->bindParam("family" , $_POST['family']);
  $statment->bindParam("email" , $_POST['email']);
  $statment->bindParam("password" , $_POST['password']);
  return $statment->execute() ? true : false;
}
saveUsers() ? redirect("index.php") : $status = 'you are failed';
آفلاین
user-avatar
Farid S ( 250 تجربه )
3 سال پیش

لینک کوتاه اشتراک گذاری

0

ببخشید، حل شد

برای ارسال پاسخ لازم است، ابتدا وارد سایت شوید.