مشکل در گرفتن فایل نهایی پروژه

- 6 ماه پیش
توسط پایان جهان آپدیت شد
محمد راد ( 195 تجربه )
6 ماه پیش

سلام
بعد نوشتن پروژه و دستور npm run build یا yarn build با این خظاها مواجه میشم

npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! reactjs@0.1.0 build: react-scripts build
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the reactjs@0.1.0 build script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\user\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-02-09T15_17_27_105Z-debug.log

و در پوشه ی build هنگام باز کردن index.html اینو نوشته

Html Webpack Plugin:
Error: Parse Error:

 • htmlparser.js:240 new HTMLParser
  [newpj]/[html-minifier]/src/htmlparser.js:240:13

 • htmlminifier.js:966 minify
  [newpj]/[html-minifier]/src/htmlminifier.js:966:3

 • htmlminifier.js:1326 Object.exports.minify
  [newpj]/[html-minifier]/src/htmlminifier.js:1326:16

 • index.js:411 HtmlWebpackPlugin.postProcessHtml
  [newpj]/[html-webpack-plugin]/index.js:411:34

 • index.js:246 Promise.all.then.then
  [newpj]/[html-webpack-plugin]/index.js:246:27

لطف کنید راهنمایی کنید ممنون

پایان جهان ( 57888 تجربه )
6 ماه پیش
تخصص : بیکار برنامه نویس
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید