مشکل در middleware

- 3 هفته پیش
توسط بهنام فلاح پور آپدیت شد
محسن بستان ( 8020 تجربه )
3 هفته پیش

دوستان من یک فیلد در دیتابیس دارم که تاریخ پایان اشتراک یک کاربر در داخل اون هست. میخواهم با middleware چک کنم که اگر این مقدار مخالف نال بود یا برابر و کمتر از تاریخ روز بود کاربر رو ری دایرکت کنه به صفحه پرداخت . حالا مشکل اینجاست اگه نال باشه باز هم ریدایرکت میکنه ومن نمیخواهم اگر نال بود ردایرکت کنه. این ها هم کد های من هست لطفا برسی کنید و بگید مشکل کجاست.

$trans = Transaction::where('user_id', $request->user()->id)->take(1)->get();
    $end_date = $trans[0]->end_date;
    $now = Carbon::now()->format('Y-m-d h:m:s');

    if ($end_date != null) {
      return redirect('/plan');
    } elseif ($end_date != null and $end_date <= $now) {
      return redirect('/plan');
    }
بهترین پاسخ انتخاب شده توسط محسن بستان
بهنام فلاح پور
3 هفته پیش

کل شرطو میتونید تو یه if بیارید.
اینو امتحان کنید :

if ($end_date !== null && $end_date <= $now) return redirect('/plan');
بهنام فلاح پور ( 4745 تجربه )
3 هفته پیش

کل شرطو میتونید تو یه if بیارید.
اینو امتحان کنید :

if ($end_date !== null && $end_date <= $now) return redirect('/plan');
برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید